Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7311
Title: Розвиток особистісної рефлексії студентів-медиків
Authors: Тимофієва, Марина Пилипівна
Issue Date: 10-Jan-2014
Publisher: Sp. z o.o. «Nauka i studia»
Abstract: Особистісно-смислова зумовленість стає центральним при розумінні меха­нізму рефлексії, а саме як переосмислення і перебудова суб'єктом своєї свідо­мості, діяльності, спілкування тощо. Водночас, проблема розвитку професійних рефлексивних компонентів лікаря залишається недостатньо дослідженою. Ви­вчення структури рефлексії, динаміки її розвитку представляє великий інтерес, як в теоретичному, так і в практичному плані, оскільки дозволяє наблизитися до розуміння механізмів розвитку особистості.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7311
ISBN: 978-966-8736-05-6
Appears in Collections:Тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-01-10-A4_tom-14.pdf739.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.