Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5189
Title: Спосіб прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу
Authors: Габорець, Іван Юрійович
Сидорчук, Лариса Петрівна
Issue Date: 10-Jan-2013
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Series/Report no.: 76714;
Abstract: Спосіб прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу шляхом визначення клінічних, ЕКГ та допплер-ЕхоКГ даних. Додатково індивідуально визначається I/D поліморфізм гена АСЕ та T894G поліморфізм гена eNOS. При цьому носіїв "несприятливих" D-алеля гена АСЕ, Т-алеля гена eNOS відносять до груп із високою прогностичною цінністю позитивного результату появи ексцентричних чи концентричних моделей гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5189
Appears in Collections:Патенти. Кафедра сімейної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76714.pdf155.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.