Статті. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб : [243] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 243
Дата випускуНазваАвтор(и)
2019Артеріальна гіпертензія та остеоартроз: особливості поєднаного перебігу (огляд літератури)Ілащук, Тетяна Олександрівна; Собко, Д.І.; Илащук, Т.А.; Собко, Д.И.; Ilashchuk, T.O.; Sobko, D.I.
1998Особливості вегетативного статусу у хворих з безбольовою ішемією міокардаПолянська, Оксана Степанівна; Тащук, Віктор Корнійович; Бачук, Наталія Володимирівна; Тельбані, Ель Абдель; Ілащук, Ігор Іванович; Іванчук, Павло Романович; Polyanska, O.S.; Tashchuk, V.K.; Bachuk, N.V.; Telbani, El Abdel; Ilashchuk, I.I.; Ivanchuk, P.R.
1998Вплив індометацину на стан тканинного фібринолізу в печінці і нирках щурів з ад'ювантним артритом ПірсонаПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
1998Деякі особливості ниркової волюморегуляціїї у хворих на гіпертонічну хворобу за гіпергідратаціїПлеш, Ігор Антонович; Владковський, І.К.; Plesh, I.A.; Vladkovskyi, I.K.
1998Пилок квітковий як лікувально-профілактичний засіб: народні та сучасні фармацевтичні форми застосуванняВолошин, Олександр Іванович; Пішак, Ольга Василівна; Волошина, Лариса Олександрівна; Voloshin, A.I.; Pishak, О.V.; Voloshina, L.A.
2003Морфологічні зміни хряща при експериментальному остеоартрозі за системної ензимотерапіїПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
1999Зміни імунологічного статусу хворих на хронічний некаменевий холецистит із супутнім гастродуоденітом під впливом лікування препаратами чистотілу великогоЛукашевич, Інна Василівна; Черновська, Надія Василівна; Шварковська, А.А.; Lukashevych, I.V.; Chernovska, N.V.; Shvarkovska, A.A.
1999Зміни показників вільнорадикального окиснення ліпідів і глутатіонової системи крові у хворих на хронічний некам’яний холецистит у поєднанні з хронічним гастродуоденітом під впливом лікування препаратами чистотілу великогоЛукашевич, Інна Василівна; Lukashevych, I.V.
1999Корекція видового складу та популяційного рівня мікрофлори товстої кишки у хворих на ревматоїдний артритПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
1999Вплив препаратів чистотілу великого на інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення ліпідів за експериментального ерозивно-виразкового ураження гастродуоденального комплексу у щурівЛукашевич, Інна Василівна; Lukashevych, I.V.
2003Аналіз клінічної ефективності комплексного лікування хворих на ревматоїдний артритПішак, Ольга Василівна; Пишак, О.В.; Pishak, O.V.
2004Історія становлення та розвитку кафедри пропедевтики внутрішніх хворобВолошин, Олександр Іванович; Пішак, Ольга Василівна; Шубравський, Артем Олександрович; Волошин, А.И.; Пишак, О.В.; Шубравский, А.А.; Voloshyn, O.l.; Pishak, O.V.; Shubravsky, A.O.
2007Хроноритмологічні особливості перебігу подагри у хворих з ураженням гепатобіліарної системи (клініко-біохімічні аспекти)Пішак, Ольга Василівна; Арич, Галина Іванівна; Пишак, О.В.; Арич, Г.И.; Pishak, O.V.; Arych, H.I.
2000Вплив комплексної противиразкової терапії з включенням настойки арніки гірської на перебіг виразкової хворобиВолошин, Олександр Іванович; Захарчук, Т.В.; Мещишен, Іван Федорович; Voloshyn, O.I.; Zakharchuk, T.V.; Meshchyshen, I.F.
2003Добова організація параметрів антиоксидантної та прооксидантної систем, процесів протеолізу та фібринолізу у хворих на остеоартрозПішак, Ольга Василівна; Пірожок, О.П.; Pishak, O.V.; Pirozhok, O.P.
2001Вплив комплексного лікування з використанням флогензиму на біохімічні показники крові у хворих на остеоартрозПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
2019-06Синдром хронічної втоми: клініко-патофізіологічні, діагностичні та диференційно-діагностинч аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень) Частина 1.Волошин, Олександр Іванович; Бачук-Понич, Наталія Володимирівна; Волошина, Лариса Олександрівна; Присяжнюк, Василь Петрович; Васюк, Валентина Леонідівна; Окіпняк, Ірина Вікторівна
2012Залежність змін глюкокортикоїдної функції надниркових залоз від ступеня тяжкості супутньої анемії у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типуПавлюкович, Наталія Дмитрівна; Ходоровський, Володимир Михайлович; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Присяжнюк, Василь Петрович; Pavliukovych, N.D.; Khodorovskiyi, V.M.; Trefanenko, I.V.; Prysiazhniuk, V.P.
2012Вікові та статеві аспекти коморбідної та супутньої патології у хворих на подагру (ретроспективне дослідження)Волошин, Олександр Іванович; Доголіч, О.І.; Волошина, Лариса Олександрівна; Гавриш, Л.О.; Voloshyn, O.I.; Doholich, O.I.; Voloshyna, L.O.; Havrysh, L.O.
2018-01-12Застосування препаратів перстачу в клінічній практиці: (огляд літератури та власні дослідження)Бачук-Понич, Наталія Володимирівна
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 243