Статті. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб : [243] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Артеріальна гіпертензія та остеоартроз: особливості поєднаного перебігу (огляд літератури)Ілащук, Тетяна Олександрівна; Собко, Д.І.; Илащук, Т.А.; Собко, Д.И.; Ilashchuk, T.O.; Sobko, D.I.
1998Особливості вегетативного статусу у хворих з безбольовою ішемією міокардаПолянська, Оксана Степанівна; Тащук, Віктор Корнійович; Бачук, Наталія Володимирівна; Тельбані, Ель Абдель; Ілащук, Ігор Іванович; Іванчук, Павло Романович; Polyanska, O.S.; Tashchuk, V.K.; Bachuk, N.V.; Telbani, El Abdel; Ilashchuk, I.I.; Ivanchuk, P.R.
1998Вплив індометацину на стан тканинного фібринолізу в печінці і нирках щурів з ад'ювантним артритом ПірсонаПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
1998Деякі особливості ниркової волюморегуляціїї у хворих на гіпертонічну хворобу за гіпергідратаціїПлеш, Ігор Антонович; Владковський, І.К.; Plesh, I.A.; Vladkovskyi, I.K.
1998Пилок квітковий як лікувально-профілактичний засіб: народні та сучасні фармацевтичні форми застосуванняВолошин, Олександр Іванович; Пішак, Ольга Василівна; Волошина, Лариса Олександрівна; Voloshin, A.I.; Pishak, О.V.; Voloshina, L.A.
2003Морфологічні зміни хряща при експериментальному остеоартрозі за системної ензимотерапіїПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
1999Зміни імунологічного статусу хворих на хронічний некаменевий холецистит із супутнім гастродуоденітом під впливом лікування препаратами чистотілу великогоЛукашевич, Інна Василівна; Черновська, Надія Василівна; Шварковська, А.А.; Lukashevych, I.V.; Chernovska, N.V.; Shvarkovska, A.A.
1999Зміни показників вільнорадикального окиснення ліпідів і глутатіонової системи крові у хворих на хронічний некам’яний холецистит у поєднанні з хронічним гастродуоденітом під впливом лікування препаратами чистотілу великогоЛукашевич, Інна Василівна; Lukashevych, I.V.
1999Корекція видового складу та популяційного рівня мікрофлори товстої кишки у хворих на ревматоїдний артритПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
1999Вплив препаратів чистотілу великого на інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення ліпідів за експериментального ерозивно-виразкового ураження гастродуоденального комплексу у щурівЛукашевич, Інна Василівна; Lukashevych, I.V.
2003Аналіз клінічної ефективності комплексного лікування хворих на ревматоїдний артритПішак, Ольга Василівна; Пишак, О.В.; Pishak, O.V.
2004Історія становлення та розвитку кафедри пропедевтики внутрішніх хворобВолошин, Олександр Іванович; Пішак, Ольга Василівна; Шубравський, Артем Олександрович; Волошин, А.И.; Пишак, О.В.; Шубравский, А.А.; Voloshyn, O.l.; Pishak, O.V.; Shubravsky, A.O.
2007Хроноритмологічні особливості перебігу подагри у хворих з ураженням гепатобіліарної системи (клініко-біохімічні аспекти)Пішак, Ольга Василівна; Арич, Галина Іванівна; Пишак, О.В.; Арич, Г.И.; Pishak, O.V.; Arych, H.I.
2000Вплив комплексної противиразкової терапії з включенням настойки арніки гірської на перебіг виразкової хворобиВолошин, Олександр Іванович; Захарчук, Т.В.; Мещишен, Іван Федорович; Voloshyn, O.I.; Zakharchuk, T.V.; Meshchyshen, I.F.
2003Добова організація параметрів антиоксидантної та прооксидантної систем, процесів протеолізу та фібринолізу у хворих на остеоартрозПішак, Ольга Василівна; Пірожок, О.П.; Pishak, O.V.; Pirozhok, O.P.
2001Вплив комплексного лікування з використанням флогензиму на біохімічні показники крові у хворих на остеоартрозПішак, Ольга Василівна; Pishak, O.V.
2019-06Синдром хронічної втоми: клініко-патофізіологічні, діагностичні та диференційно-діагностинч аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень) Частина 1.Волошин, Олександр Іванович; Бачук-Понич, Наталія Володимирівна; Волошина, Лариса Олександрівна; Присяжнюк, Василь Петрович; Васюк, Валентина Леонідівна; Окіпняк, Ірина Вікторівна
2012Залежність змін глюкокортикоїдної функції надниркових залоз від ступеня тяжкості супутньої анемії у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типуПавлюкович, Наталія Дмитрівна; Ходоровський, Володимир Михайлович; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Присяжнюк, Василь Петрович; Pavliukovych, N.D.; Khodorovskiyi, V.M.; Trefanenko, I.V.; Prysiazhniuk, V.P.
2012Вікові та статеві аспекти коморбідної та супутньої патології у хворих на подагру (ретроспективне дослідження)Волошин, Олександр Іванович; Доголіч, О.І.; Волошина, Лариса Олександрівна; Гавриш, Л.О.; Voloshyn, O.I.; Doholich, O.I.; Voloshyna, L.O.; Havrysh, L.O.
2018-01-12Застосування препаратів перстачу в клінічній практиці: (огляд літератури та власні дослідження)Бачук-Понич, Наталія Володимирівна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243