Browsing by Author Ushenko, V.O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
20173D Mueller-matrix mapping of biological optically anisotropic networksUshenko, O.G; Ushenko, V.O.; Bodnar, G.B.; Zhytaryuk, V.G.; Prydiy, O.G.; Koval, G.; Lukashevych, I.; Vanchuliak, O.
20183D Mueller-matrix mapping of biological optically anisotropic networksUshenko, A.G.; Ushenko, V.O.; Bodnar, G.B.; Zhytaryuk, V.G.; Prydiy, O.G.; Koval, G.; Lukashevych, I.; Vanchuliak, O.
2018Azimuthally invariant Mueller-matrix mapping of biological optically anisotropic networkUshenko, Yu.O.; Vanchuliak, O.; Bodnar, G.B.; Ushenko, V.O.; Grytsyuk, M.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, O.V.; Antonyuk, O.
2018Differential 3D Mueller-matrix mapping of optically anisotropic depolarizing biological layerUshenko, A.G.; Grytsyuk, M.; Ushenko, V.O.; Bodnar, G.B.; Vanchuliak, O.; Meglinskiy, I.
2018Differential diagnostics of biological tissues using method of Stokes-correlometry mappingUshenko, A.G.; Grytsyuk, M.; Ushenko, V.O.; Bodnar, G.B.; Vanchuliak, O.; Antoniv, A.A.
2013Evolution of Mueller Matrix Images of the Myometrium for the Optical Anisotropy Oncological ChangesUshenko, V.O.; Koval, G.D.; Dubolazov, A.V.; Karachevtsev, A.O.; Olar, O.I.; Boychuk, T.M.
2017Jones-matrix tomography of biological tissues phase anisotropy in the diagnosis of uterus wall prolapseTrifonyuk, L.; Baranovsky, V.; Dubolazov, O.V.; Ushenko, V.O.; Ushenko, O.G.; Zhytaryuk, V.G.; Prydiy, O.G.; Vanchulyak, O.
2013Mueller-matrix differential diagnosis of biological crystallites phase anisotropyUshenko, V.O.; Koval, G.D.; Bachinskiy, V.T.; Kushnerick, L.Ya.; Garazdiyk, M.; Dominikov, M.M.; Dronenko, O.V.
2017-01-16POLARIZATION-CORRELATION MICROSCOPY OF HUMAN LIQUID POLYCRYSTALLINE FILMS IN INFERTILITY DIAGNOSISUshenko, V.O.; Prysyazhnyuk, V.P.; Dubolazov, O.P.; Karachevtsev, A.O.; Olar, O.I.; Olar, O.V.; Marchuk, Yu.V.; Savich, V.O.
2018Polarization-interference mapping of biological fluids polycrystalline films in differentiation of weak changes of optical anisotropyUshenko, V.O.; Vanchuliak, O.; Sakhnovskiy, M.Yu.; Dubolazov, O.V.; Grygoryshyn, P.M.; Soltys, I.V.; Olar, O.V.; Antoniv, A.A.
2017Scale-selective polarimetry of the birefringence distribution of myocardium tissueUshenko, Y.O.; Vanchuliak, O.Ya.; Bodnar, G.B.; Ushenko, V.O.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, O.V.; Antonyuk, O.
2018Scale-selective polarimetry of the birefringence distribution of myocardium tissueUshenko, Yu.O.; Vanchuliak, O.; Bodnar, G.B.; Ushenko, V.O.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, O.V.; Antonyuk, O.
2011Singular analysis of Jones-matrix images describing polycrystalline networks of biological crystals in diagnostics of cholelithiasis in its latent periodBalanetska, V.O.; Marchuk, Yu.; Karachevtsev, A.V.; Ushenko, V.O.
2017System of Mueller matrix polarization correlometry of biological polycrystalline layersUshenko, V.O.; Vanchuliak, O.; Sakhnovskiy, M.Yu.; Dubolazov, O.V.; Grygoryshyn, P.M.; Soltys, I.V.; Olar, O.V.
2018System of Mueller matrix polarization correlometry of biological polycrystalline layersUshenko, V.O.; Vanchuliak, O; Sakhnovskiy, M.Yu.; Dubolazov, O.V.; Grygoryshyn, P.M.; Soltys, I.V.; Olar, O.V.
2017System of multifunctional Jones matrix tomography of phase anisotropy in diagnostics of endometriosisUshenko, V.O.; Koval, G.D.; Ushenko, Yu.O.; Pidkamin, L.Y.; Sidor, M.I.; Vanchuliak, O.; Motrich, A.V.; Gorsky, M.P.; Meglinskiy, I.
2011Wavelet analysis of Jones-matrix images corresponding to polycrystalline networks of biological crystals in diagnostics of tuberculosisZabolotna, N.I.; Balanetska, V.O.; Telenga, O.Yu.; Ushenko, V.O.
2018Wavelet analysis of myocardium polarization images in problems of diagnostic of necrotic changesUshenko, Yu.O.; Vanchuliak, O.; Bodnar, G.B.; Ushenko, V.O.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, O.V.; Antonyuk, O.
2017Wavelet analysis of myocardium polarization images in problems of diagnostic of necrotic changesUshenko, Yu.O.; Vanchuliak, О.; Bodnar, G.B.; Ushenko, V.O.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, O.V.; Antonyuk, O.