Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2928
Title: Корекція мелатоніном субциркадіанних ритмів показників вільнорадикального окиснення макромолекул у нирках щурів при інтоксикації тетрахлорметаном за умов експериментального рівнодення
Authors: Мацьопа, Інна Володимирівна
Грирорь'єва, Надія Пилипівна
Keywords: мелатонін
нирки
тетрахлорметан
субциркадіанні ритми
мелатонин
почки
субциркадианные ритмы
melatonin
kidneys
tetrachloromethane
subcircadian hrutms
Issue Date: 2009
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Досліджено субциркадіанні ритми вмісту малонового альдегіду, окисно-модифікованих білків, активності каталази в нирках щурів при інтоксикації тетрахлорметаном за умов експериментального рівно- дення. Показано, що інтоксикація тетрахлорметаном викликає десинхроноз білядобових ритмів досліджува- них показників. П’ятиразове уведення інтоксикованим тваринам мелатоніну за умов експериментального рів- нодення призводить до відновлення ритмів і корекції абсолютних значень досліджених величин.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2928
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.