Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМацьопа, Інна Володимирівна-
dc.contributor.authorГрирорь'єва, Надія Пилипівна-
dc.date.accessioned2012-09-11T07:25:07Z-
dc.date.available2012-09-11T07:25:07Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.otherУДК 591.461.2:577.3]:577.1-
dc.identifier.urihttp://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2928-
dc.description.abstractДосліджено субциркадіанні ритми вмісту малонового альдегіду, окисно-модифікованих білків, активності каталази в нирках щурів при інтоксикації тетрахлорметаном за умов експериментального рівно- дення. Показано, що інтоксикація тетрахлорметаном викликає десинхроноз білядобових ритмів досліджува- них показників. П’ятиразове уведення інтоксикованим тваринам мелатоніну за умов експериментального рів- нодення призводить до відновлення ритмів і корекції абсолютних значень досліджених величин.ru_RU
dc.description.sponsorshipКафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохіміїru_RU
dc.language.isootherru_RU
dc.publisherБуковинський медичний вісникru_RU
dc.subjectмелатонінru_RU
dc.subjectниркиru_RU
dc.subjectтетрахлорметанru_RU
dc.subjectсубциркадіанні ритмиru_RU
dc.subjectмелатонинru_RU
dc.subjectпочкиru_RU
dc.subjectсубциркадианные ритмыru_RU
dc.subjectmelatoninru_RU
dc.subjectkidneysru_RU
dc.subjecttetrachloromethaneru_RU
dc.subjectsubcircadian hrutmsru_RU
dc.titleКорекція мелатоніном субциркадіанних ритмів показників вільнорадикального окиснення макромолекул у нирках щурів при інтоксикації тетрахлорметаном за умов експериментального рівноденняru_RU
dc.typeOtherru_RU
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.