Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19034
Title: Засоби формування професійної компетентності студентів медичних вузів
Authors: Остафійчук, Дмитро Іванович
Бірюкова, Тетяна Вікторівна
Keywords: медична освіта
технології
студент-медик
професійна компетентність
професійна діяльність
біофізика
Issue Date: 2019
Publisher: БДМУ
Citation: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" (27 листопада 2019 р., м. Чернівці)
Abstract: Анотація: процес освіти у вищому навчальному медичному закладі має забезпечити майбутнім фахівцям набуття професійних навиків та передбачає уміння здобувати знання, їх аналізувати, осмислювати й узагальнювати, формувати пізнавальний інтерес до нових досягнень науки, технологій й досліджень. На основі систематизації навчального процесу необхідно визначити засоби формування професійної компетентності студентів медичних вузів, що сприяє як успішному формуванню їх готовності до засвоєння завдань навчальної програми, так і успішному формуванню їх готовності до майбутньої практики. У теперішній час українська система освіти зазнає значних змін, які обумовлені політичними, соціальними, економічними і духовними перетвореннями в суспільстві. Встановлено, що у контексті освітніх реформ ефективними засобами підготовки майбутніх студентів-медиків є технології, які являють собою сукупність напрямків, орієнтованих на професійно-особистісний розвиток медика і спрямованих на досягнення поставленої мети. Їх застосування дозволить сформувати у майбутніх медиків мотиваційно-ціннісні установки, підготувати до розуміння значущості своєї професійної діяльності та цінності медичної освіти.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19034
Appears in Collections:Новітні освітні технології у професійній підготовці конкурентоспроможних медичних та фармацевтичних фахівців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
310_Остафійчук, Бірюкова.pdf470.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.