Науково-практичні конференції : [1041] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

III науково-практична інтернет-конференція "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" [137]

Медицина є прикладом інтеграції багатьох наук. Наукові дослідження у сучасній медицині на основі досягнень фізики, хімії, біології, інформатики та інших наук відкривають нові можливості для вивчення процесів, які відбуваються в живих організмах, та вимагають якісних змін у підготовці медиків. Науково-практична інтернет-конференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» покликана змінювати свідомість людей, характер їхньої діяльності та стимулювати зміни у підготовці медичних кадрів. Вміле застосування сучасних природничо-наукових досягнень є запорукою подальшого розвитку медицини як галузі знань. Конференція присвячена висвітленню нових теоретичних і прикладних результатів у галузі природничих наук та інформаційних технологій, що є важливими для розвитку медицини та стимулювання взаємодії між науковцями природничих та медичних наук.

Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині [76]

Науково-практична інтернет-конференція "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" м.Чернівці, 27 листопада 2019 р.

Collections in this community

Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку (8-9 вересня 2011 р.) [25]

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку» проходила в м.Чернівці на базі БДМУ 8-9 вересня 2011 р. Присвячена актуальним проблемам пульмонології.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Особливості бронхіальної астми у дітей раннього віку (проблеми супутньої патології)". 21-22 квітня 2004 р. [30]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Особливості бронхіальної астми у дітей раннього віку (проблеми супутньої патології)", яка проходила в м.Чернівці, 21-22 квітня 2004 р. на базі Буковинської державної медичної академії

Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій", 16-18 жовтня 2004 р. [43]

Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій", яка проходила на базі БДМА, 16-18 жовтня 2004 р. в м. Чернівці. Під час конференції розглядалися актуальні питання діагностики та лікування гострих ендогенних та екзогенних інтоксикацій, експериментальні біологічні моделі хімічних екзогенних інтоксикацій, принципи організації токсикологічної допомоги при гострих інтоксикаціях у лікувально-профілактичних закладах.

Науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини" м. Чернівці, 21-22 квітня 2011р. [76]

Науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини", присвячена 90-й річниці від дня народження проф. О.І.Самсон. Конференція проходила на базі БДМУ, м. Чернівці 21-22 квітня 2011 року. Захід присвячений актуальним проблемам гастроентерології, кардіології, нефрології, пульмонології, ревматології.

Науково-практична конференція "Актуальні проблеми мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів", м. Чернівці, 16-17 вересня 2002 р. [29]

Науково-практична конференція, присвячена проблемам мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів. Проходила на базі БДМА м.Чернівці 16-17 вересня 2002 року.

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Медична симуляція – погляд в майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України)", 18 лютого 2022 р., м. Чернівці [160]

У тезах доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю лікарів, науковців та молодих вчених, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної учасниками конференції.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «II Буковинський хірургічний форум», присвячена 75-річчю ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 3-4 жовтня 2019 р., м. Чернівці [37]

У збірнику представлені тези наукових робіт і доповідей учасників науково-практичної конференції «II Буковинський хірургічний форум», присвяченої 75-річчю ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації» [40]

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації», яка проходила 8-9 жовтня 2020 року м. Чернівці

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Коморбідний перебіг захворювань внутрішніх органів: сучасний стан проблеми та невирішені питання корекції” [75]

Науково-практична конференція з міжнародної участі “Коморбідний перебіг захворювань внутрішніх органів: сучасний стан проблеми та невирішені питання корекції”, яка проходила на базі БДМУ м.Чернівці 16-17 березня 2023 року.

Невирішені питання бронхіальної астми у дітей [0]

Науково-практична конференція "Невирішені питання бронхіальної астми у дітей". Проходила 17-18 листопада 2011 року м.Чернівці на базі БДМУ.

ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю "Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині" [53]

ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині» проводилася згідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково- практичних конференцій у 2021 році м. Чернівці 15-16 жовтня 2021 р. на база БДМУ

ІІ науково-практична інтернет-конференція Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині [6]

ІІ науково-практична інтернет-конференція "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" проведена на базі Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці, 22 червня 2022року.