Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17866
Title: Lexico-semantic analysis of the verbs denoting debate in English and Ukrainian
Other Titles: Лексико-семантичне значення дієслів на позначення прояву суперечки в англійській та українській мовах
Лексико-семантический анализ глаголов для обозначения проявлення споров в английском и украинском языках
Authors: Skrytska, Natalya
Скрицька, Наталія Василівна
Скрыцкая, Н.
Keywords: дієслова суперечки
семи
лексеми
полісемія
полісемічні ряди
ступені визначення дієслів
лексичне значення дієслів суперечки
глаголы споров
семы
лексемы
полисемия
степени обозначения глаголов
лексическое значение глаголов споров
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Семантичне значення дієслів на позначення прояву суперечки визначається культурою мови, особливістю ментальності, звичок і традицій народу. Аналіз дієслів на позначення прояву суперечки ґрунтується на формалізованому методі лексико-семантичного аналізу. Даний метод досліджує семи, об'єднані в лексичні одиниці, і, відповідно, зв'язки між ними. Завдяки цьому описано сферу впливу людини на повсякденне життя та відносини між людьми. Семантическое значение глаголов для обозначения споров обосновывается культурой языка, привычками и традициями людей. Анализ глаголов для обозначения споров базируется на формализованном методе лексико-семантического анализа. Этот метод исследует семы, объединенные в лексические единицы, а также связи между ними. Благодаря этому описано сферу влияния человека на повседневную жизнь и отношения между людьми.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17866
Appears in Collections:Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_2021_1_074.pdf290.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.