Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17853
Title: Lexical semantics of the verbs denoting debate in English
Other Titles: Лексична семантика дієслів на позначення прояву суперечки в англійській мові
Лексическая семантика глаголов для обозначения проявлення споров в английском языке
Authors: Skrytska, Natalya
Nykyforuk, Tetyana
Скрицька, Наталія Василівна
Никифорук, Тетяна Мирославівна
Скрыцкая, Н.
Никифорук, Т.
Keywords: дієслова суперечки
семи
лексеми
полісемія
моносемантичні ряди
вищий та найвищий ступені визначення дієслів
лексичне значення дієслів суперечки
глаголы споров
семы
лексемы
полисемия
моносемантические ряды
высшая и наивысшая степени обозначения глаголов
лексическое значение глаголов споров
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Лексичне значення дієслів на позначення прояву суперечки визначається культурою мови, звичками і традиціями народу. Аналіз дієслів на позначення прояву суперечки ґрунтується на формалізованому методі лексико-семантичного аналізу. Даний метод досліджує семи, об'єднані в лексичні одиниці, і, відповідно, зв'язки між ними. Завдяки цьому описано сферу впливу людини на повсякденне життя та відносини між людьми. Семантическое значение глаголов для обозначения споров обосновывается культурой языка, привычками и традициями людей. Анализ глаголов для обозначения споров базируется на формализованном методе лексико-семантического анализа. Этот метод исследует семы, объединены в лексические единицы, а также связи между ними.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17853
Appears in Collections:Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_2021_1_057.pdf308.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.