Періодичні видання БДМУ : [643] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

BIMCO / Хист [14]

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених [публікуються матеріали міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (щорічного наукового форуму)]. Заснований у 2000 році. ISSN 2616-5392

Logo

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини [74]

Спільний українсько-румунський науковий журнал. У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо. Засновано у 2013р. ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ: ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" і Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Сучавський університет імені Штефана Великого). ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).

Logo

Буковинський медичний вісник [167]

Український науково-практичний журнал "Буковинський медичний вісник" приймає до опублікування оригінальні дослідження, критичні наукові огляди та випадки з лікарської практики з різних проблем клінічної та експериментальної медицини. Крім того, редакція приймає матеріали з розділів "Проблеми вищої школи", "Ювілеї", "Рецензії", "Листи до редакції", "Історія кафедри", "Пам'ятні дати". Заснований у лютому 1997 року. ISSN (print): 1684-7903, ISSN (online):2413-0737

Logo

Гіппократик [7]

Студентська газета Буковинського державного медичного університету

Logo

Для вашого здоров’я [7]

Медичний вісник Буковини

Logo

Клінічна анатомія та оперативна хірургія [69]

Засновником і видавцем журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, є Буковинський державний медичний університет. Видання зареєстроване Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 5 квітня 2002 року (свідоцтво – серія КВ, № 6031). Постановами президії Вищої атестаційної комісії України від 10.12.03 № 1-05/10 та 14.10.09 № 1-05/4 журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” надано статус наукового фахового видання України, в якому можуть публікуватися результати докторських та кандидатських дисертацій в галузі медицини. Засновником і видавцем є Буковинський державний медичний університет. ISSN 1727-0847 (Print), ISSN 1993-5897 (On-line)

Logo

Клінічна та експериментальна патологія [222]

Український науково-медичний журнал «Клінічна та експериментальна патологія» – останні дослідження у вивченні клінічних та експериментальних аспектів етіології, патогенезу, клініки, діагностики, епідеміології, профілактики та лікування різноманітної патології, а також проблеми вищої медичної освіти. Журнал заснований у квітні 2002 року (Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №6032 від 05.04.2002р.). Засновник і видавець: Буковинський державний медичний університет. ISSN 2521-1153 (Online), ISSN 1727-4338 (Print)

Logo

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина [68]

Медичний науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» заснований у вересні 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011 р).Засновники журналу: Буковинський державний медичний університет МОЗ України (м.Чернівці, Україна) Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України» (м.Київ, Україна). ISSN 2226-1230 (Print); ISSN 2413-4260 (Online)

Logo

Судово-медична експертиза [15]

Науково-практичний журнал «Судово-медична експертиза» заснований у грудні 2010 року (свідоцтво про державну реєстрацію № 16102-4584Р від 22.12.2010 р). Постановою Вищої атестаційної комісії України 1-05/8 від 22.12.2010 р. журнал атестовано як наукове фахове видання з медичних наук. Співзасновники видання – Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація судових медиків України. ISSN 2707-8728 (Online), ISSN 2218-838X (Print)