Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17795
Title: Morphological, syntactic and cognitive-discourse aspects of English terminological thesaurus "Infectious diseases of the outer coverings of the human body"
Other Titles: Морфологічні, синтаксичні та когнітивно-дискурсивні аспекти англійського термінологічного тезаурусу "Інфекційні захворювання зовнішніх покривів тіла людини"
Морфологические, синтаксические и когнитивно-дискурсивные аспекты английского терминологического тезауруса "Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека"
Authors: Lapa, Galina
Semysiuk, Albina
Rak, Olexandr
Лапа, Галина Миколаївна
Семисюк, А.М.
Рак, Олександр Михайлович
Лапа, Г.
Семисюк, А.
Рак, А.
Keywords: дискурсивна модель
когнітивний аспект
фахова термінологія
термінологічна компетенція
англійський медичний дискурс "Інфекційні захворювання зовнішніх покривів тіла людини"
дискурсивная модель
когнитивный аспект
профессиональная терминология
терминологическая компетенция
английский медицинский дискурс "Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека"
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: У статті розглядаються морфологічні, синтаксичні та когнітивно-дискурсивні аспекти англійського термінологічного тезаурусу "Інфекційні захворювання зовнішніх покривів тіла людини", аналізується відкритий характер його моделі, підкреслюється можливість введення додаткових дискриптів щодо деталізації семантичних та когнітивних властивостей вже існуючих фахових термінологічних одиниць з метою дослідження типологічного та лексикографічного опису фахової мови, що функціонує у англійському дискурсі "Інфектологія". Цель статьи – описать номинации тезауруса "Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека" как часть медицинского дискурса, определить их характерные признаки, а именно: морфологические, синтаксические и когнитивно-дискурсивные особенности для углубленного изучения профессионального языка и терминологической лексики этой области медицины. Выводы. Синонимические отношения терминов, метафоризация, заимствования, переход общеупотребительных лексических единиц в терминологическую лексику свидетельствуют о высоком уровне систематичности терминов, необходимых для унификации, стандартизации профессиональной терминологии, и являются основой лексикографической кодификации.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17795
Appears in Collections:Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_2021_1_054.pdf268.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.