Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17784
Назва: Диференційна діагностика давності утворення ушкоджень методом цифрового поляризаційного картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів органів людини
Інші назви: Дифференциальная диагностика давности образования повреждений методом цифрового поляризационного картографирования микроскопических изображений гистологических срезов органов человека
Differential diagnostics of the presence of damage by the method of digital polarization mapping of microsocopy images of hystological sections of human organs
Автори: Литвиненко, О.Ю.
Ванчуляк, Олег Ярославович
Солтис, І.В.
Михайлова, О.Ю.
Мотрич, А.В.
Литвиненко, А.Ю.
Ванчуляк, О.Я.
Солтыс, И.В.
Михайлова, А.Ю.
Мотрич, А.В.
Litvinenko, A.Yu.
Vanchulyak, O.Ya.
Soltys, I.V.
Mikhailova, O.Yu.
Motrich, A.V.
Ключові слова: дисперсія
асиметрія
поляризаційно цифрова гістологія
азимут поляризації
дисперсия
асимметрия
поляризационно цифровая гистология
азимут поляризации
dispersion
asymmetry
polarization histology
polarization azimuth
Дата публікації: 2021
Видавництво: Судово-медична експертиза
Короткий огляд (реферат): Резюме. У статті представлені результати експериментальної апробації методик азимутально-інваріантного поляризаційного картографування мікроскопічних зображень зразків гістологічних зрізів міокарда та легеневої тканини; часового моніторингу зміни величини статистичних моментів 1-4-го порядків, що характеризують розподіли значень азимута й еліптичності поляризації мікроскопічних зображень зразків міокарда та легеневої тканини з різною давністю ушкодження; визначення діагностичної ефективності (часовий інтервал і точність) встановлення давності ушкодження внутрішніх органів людини цифровими гістологічними методами картографування май азимута й еліптичності поляризації мікроскопічних зображень. Резюме. В статье представлены результаты экспериментальной апробации методик азимутально-инвариантного поляризационного картографирования микроскопических изображений образцов гистологических срезов миокарда и легочной ткани; временного мониторинга изменения величины статистических моментов 1-4-го порядков, характеризующих распределения значений азимута и эллиптичности поляризации микроскопических изображений образцов миокарда и легочной ткани с разной давностью повреждения; определения диагностической эффективности (временной интервал и точность) установлении давности повреждения внутренних органов человека цифровыми гистологическими методами картографирования карт азимута и эллиптичности поляризации микроскопических изображений. Summary. The article presents the results of experimental testing of methods of azimuthal-invariant polarization mapping of microscopic images of samples of histological sections of the myocardium and lung tissue; time monitoring of changes in the magnitude of statistical moments of the l-4th orders, characterizing the distributions of the azimuth and ellipticity of polarization of microscopic images of myocardial and lung tissue samples with different age of damage; determination of the diagnostic efficiency (time interval and accuracy) of establishing the age of damage to human internal organs by digital histological methods of mapping azimuth maps and polarization ellipticity of microscopic images.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17784
Розташовується у зібраннях:Судово-медична експертиза

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SME_2021_1_070.pdf294.42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.