Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Науковий симпозіум. м. Чернівці, 11 травня 2007 р. : [102] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Матеріали наукового симпозіуму "Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали наукового симпозіуму" [1]

У збірнику матеріалів симпозіуму вміщені результати наукових досліджень вітчизняних вчених, присвячені актуальним питанням перинатальної анатомії органів травлення, анатомо-клінічним аспектам травної системи в дитячому віці, сучасним хірургічним технологіям у педіатричній гастроентерології, закономірностям ембріотопографії та вікової анатомії, а також пограничним питанням клінічної та експериментальної медицини. Наведені матеріали зацікавлять як науковців, так і лікарів-практиків.