Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14022
Title: Динаміка прооксидантно-антиоксидантних взаємовідносин у селезінці щурів із цукровим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Повар, Мирослава Анатоліївна
Keywords: цукровий діабет
ішемія-реперфузія головного мозку
селезінка
ліпопероксидація
антиоксидантний захист
сахарный диабет
ишемия-реперфузия головного мозга
селезенка
липопероксидация
антиоксидантная защита
diabetes mellitus
ischemia-reperfusion of the brain
spleen
lipoperoxidation
antioxidant protection
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Досліджено ранні та відстрочені наслідки ішемії-реперфузії головного мозку на стан ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в селезінці контрольних щурів та тварин із цукровим діабетом. Показано, що після 20-хвилинної ішемії з наступною одногодинною реперфузією в селезінці щурів без діабету інтенсивність ліпопероксидації знижується, а зміни антиоксидантної активності носять неоднозначний характер. У щурів із цукровим діабетом у даному терміні спостереження відбувається паралельна активація інтенсивності ліпопероксидації та антиоксидантного захисту. На 12-ту добу після ішемії головного мозку в селезінці щурів без діабету активація ферментативного антиоксидантного захисту переважає над інтенсивністю процесів ліпопероксидації, а в щурів із діабетом превалюють останні.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14022
Appears in Collections:Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf150.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.