Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13733
Title: Вікова динаміка рівня алергенспецифічного IgE в дітей із харчовою алергією та патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
Authors: Сорокман, Таміла Василівна
Сокольник, С.В.
Макарова, Олена Вікторівна
Лозюк, І.Я.
Keywords: діти
харчова алергія
патологія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
IgE
Issue Date: 2017
Publisher: Здоров’я дитини, Том 12, № 7, 2017
Abstract: Резюме. Актуальність. Харчова алергія — це проблема, найбільш поширена останніми роками. Існує багато різних опитувальників, що можуть бути використані для встановлення якості життя у хво- рих на харчову алергію та гастродуоденальну патологію. Мета: вивчити вікову динаміку рівня алерген- специфічного IgE в дітей із харчовою алергією та захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Матеріали та методи. На базі Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні обстежено 76 дітей із харчовою алергією в поєднанні з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту віком від 7 до 18 років. Проведено дворазове клініко-лабораторне обстеження. Визначали рівень IgE у зраз- ках крові. Тест вважався позитивним при рівні IgE > 0,35 кО/л. Результати. Виявлено вікову динаміку IgE-позитивних реакцій. Частота IgE-позитивних тестів була вищою в старших дітей. Сенсибілізація харчовими алергенами відрізнялась у дітей різних вікових груп. Різні групи харчових алергенів провокують сенсибілізацію в дітей упродовж усього життя. Показник IgE коливався в межах 0,56–458 кО/л при середньому значенні 286,7 ± 22,3 кО/л. Рівень алергенспецифічного IgE з віком підвищувався, він частіше траплявся в дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, — 90,6 %. Висновки. У дітей із харчовою алергі- єю мають місце певні закономірності формування алергічної реактивності. Чинниками харчової алергії в дітей виступають нераціональне вигодовування на першому році життя та захворювання шлунково- кишкового тракту в старших дітей. З віком у дітей із патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту збільшується частота полівалентної алергії, підвищується рівень алергенспецифічного IgE. Ві- кові характеристики утворення IgE вимагають диференційованого підходу до діагностики та лікування.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13733
ISSN: 616.3-002-056.2-056.7-084-085-035:575.191
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макарова_стаття_ЗР(т12)_7_с768_772_2017.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.