Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12164
Title: Формування профілактичного мислення як один із аспектів належної підготовки майбутніх лікарів
Authors: Власик, Леонід Іванович
Жуковський, Олег Михайлович
Кушнір, Оксана Василівна
Коротун, Олена Павлівна
Кметь, Тарас Ігорович
Issue Date: 2013
Publisher: Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»
Abstract: В роботі висвітлені основні аспекти викладання дисциплін гігієнічного профілю. Наведено власні приклади удосконалення системи підготовки майбутніх лікарів та шляхи її наближення до міжнародних стандартів якості освіти. Підкреслено важливість формування самостійного екологічного та профілактичного мислення студентів та ознайомлення їх з інноваційними досягненнями гігієнічної науки, чому сприяє, зокрема, сучасна система дистанційного навчання MOODLE. Підкреслено практичне спрямування викладання дисципліни, яке реалізується активним залученням студентів до наукової, дослідницької та санітарно–просвітницької роботи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12164
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMS_2013_2_part-62-64.pdf161.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.