Статті. Кафедра онкології та радіології : [237] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 237
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Сучасні рекомендації щодо лікування місцево-поширеного раку молочної залози (огляд літератури)Сенютович, Роман Васильович; Унгурян, Володимир Петрович; Кравчук, Сергій Юрійович; Малишевський, І.О.; Шульгіна, Віра Вікторівна; Кушнерик, Л.Я.; Чупровська, Ю.Я.; Сенютович, Р.В.; Унгурян, В.П.; Кравчук, С.Ю.; Малишевский, И.А.; Шульгина, В.В.; Кушнерик, Л.Я.; Чупровская, Ю.Я.; Seniutovych, R.V.; Unguryan, V.P.; Kravchuk, S.Yu.; Malyshevsky, I.O.; Shulgina, V.V.; Kushneryk, L.Y.; Chuprovska, J.Ya.
2017Мутації генів BRCA 1 та BRCA 2 при раку яєчників – актуальне питання предиктивної та превентивної медицини (огляд літератури)Пересунько, Олександр Петрович; Кміть, Н.В.; Пересунько, А.П.; Кмить, Н.В.; Peresunko, A.P.; Kmit, N.V.
2017Хірургічні клеї. Хімічна структура, механізми дії (огляд зарубіжної літератури)Сенютович, Роман Васильович; Іващук, Олександр Іванович; Бодяка, Володимир Юрійович; Унгурян, Володимир Петрович; Шульгіна, Віра Вікторівна; Сенютович, Р.В.; Иващук, А.И.; Бодяка, В.Ю.; Унгурян, В.П.; Шульгина, В.В.; Seniutovych, R.V.; Ivashchuk, O.I.; Bodiaka, V.Yu.; Unhurian, V.P.; Shulhina, V.V.
1998Ближні результати лікування раку шлунка за протоколом комплексної неоад'ювантної хіміопроменевої терапіїСенютович, Роман Васильович; Гусак, В.В.; Гонца, А.О.; Станкевич, В.В.; Чумак, Д.А.; Бабін, Володимир Дмитрович; Олар, Іван Омельянович; Крушницький, М.Д.; Харюк, Т.Г.; Пахолко, Л.І.; Senjutovich, R.V.; Gusak, V.V.; Gontsa, A.O.; Stankevich, V.V.; Chumak, D.A.; Babin, V.D.; Olar, I.O.; Krushnitsky, M.D.; Charyuk, T.G.; Pakholko, L.I.
1998Клінічні та експериментальні матеріали до обгрунтування протоколу комплексного хіміопроменевого лікування раку шлункаСенютович, Роман Васильович; Гусак, В.В.; Гонца, А.О.; Станкевич, В.В.; Чумак, Д.А.; Бабін, Володимир Дмитрович; Олар, Іван Омельянович; Крушницький, М.Д.; Харюк, Т.Г.; Пахолко, Л.І.; Senjutovich, R.V.; Gusak, V.V.; Gontsa, A.O.; Stankevich, V.V.; Chumak, D.A.; Babin, V.D.; Olar, I.O.; Krushnitsky, M.D.; Charyuk, T.G.; Pakholko, L.I.
1998Застосування фітопрепаратів в якості модифікаторів для рентгенодіагностики захворювань органів гастродуоденобіліарної зониБутвін, Г.К.; Молдован, В.І.; Печенюк, В.М.; Кавкало, Н.М.; Butvin, G.K.; Moldovan, V.I.; Pechenyuk, V.N.; Kavkalo, N.N.
2003Випадок гігантської рецидивної ліпосаркоми животаСенютович, Роман Васильович; Бабін, Володимир Дмитрович; Дацюк, І.О.; Унгурян, Володимир Петрович; Крушницький, М.Д.; Seniutovych, R.V.; Babin, V.D.; Datsiuk, I.O.; Ungurian, V.P.; Krushnytskyi, M.D.
2002Можливості рентгенологічних досліджень із застосуванням фармакологічних модифікаторів для розпізнавання морфологічних і функціональних ознак захворювань шлунка та дванадцятипалої кишкиБутвін, Г.К.; Молдован, В.І.; Печенюк, В.М.; Кавкало, Н.М.; Butvin, G.K.; Moldovan, V.I.; Pecheniuk, V.M.; Kavkalo, N.M.
1999Порівняльна оцінка лікування місцево-поширеного раку молочної залози за схемою CMF і модифікованою схемою CMFVХарюк, Т.Г.; Чумак, Д.А.; Сенютович, Роман Васильович; Гусак, В.В.; Яценко, С.М.; Станкевич, В.В.; Chariuk, T.G.; Chumak, D.A.; Senjutowych, R.V.; Gusak, V.V.; Jacenko, S.M.; Stankewich, V.V.
1999Гормональні фактори ризику раку молочної залозиСтанкевич, В.В.; Харюк, Т.Г.; Сенютович, Роман Васильович; Stankevych, V.V.; Hariuk, T.G.; Seniutovych, R.V.
1999Медико-генетичні аспекти раку жіночої репродуктивної сфери: багатофакторний аналіз даних сімейного анамнезу пробандів, хворих на рак яєчників та ендометріяПересунько, Олександр Петрович; Peresunko, O.P.
1999Перший досвід електрохіміотерапії раку шийки маткиСенютович, Роман Васильович; Яценко, С.М.; Скриндіца, Г.М.; Чумак, Д.А.; Гусак, В.В.; Харюк, Т.Г.; Станкевич, В.В.; Seniutovych, R.V.; Yatsenko, S.M.; Skrynditsa, G.M.; Chumak, D.A.; Gusak, V.V.; Chariuk, T.G.; Stankevych, V.V.
1999Комп'ютерно-томографічна діагностика місцевої інвазії новоутворень шлункаМацюк, Т.М.; Matsiuk, T.M.
1999До питання діагностики і лікування десмоїдних пухлинЧумак, Д.А.; Сенютович, Роман Васильович; Гусак, В.В.; Станкевич, В.В.; Бабін, Володимир Дмитрович; Chumak, D.A.; Senyutovych, R.V.; Gusak, V.V.; Stankevych, V.V.; Babin, V.D.
1999До питання депонування 5-фторурацилу в органах i тканинах при внутрішньотканинному електрофорезіХарюк, Т.Г.; Сенютович, Роман Васильович; Гусак, В.В.; Гонца, А.О.; Чумак, Д.А.; Яценко, С.М.; Станкевич, В.В.; Chariuk, T.G.; Senjutowych, R.V.; Husak, V.V.; Gontsa, A.O.; Chumak, D.A.; Yacenko, S.M.; Stankevych, V.V.
2012Спосіб моделювання внутрішньочеревної гіпертензіїБодяка, Володимир Юрійович
2012Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на біохімічні та реологічні зміни крові після хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності в експериментіБодяка, Володимир Юрійович
2002Системна хіміотерапія при раку шийки маткиСенютович, Роман Васильович; Олійник, Едуард Валентинович; Гусак, В.В.; Сенютович, Р.В.; Олейник, Е.В.; Гусак, В.В.; Seniutovych, R.V.; Oliinyk, E.V.; Gusak, V.V.
2012Хронотерапія ракуСенютович, Роман Васильович; Іващук, Олександр Іванович; Гонца, А.О.; Унгурян, Володимир Петрович; Чорний, Олег Васильович; Сенютович, Р.В.; Иващук, А.И.; Гонца, А.О.; Унгурян, В.П.; Чорный, О.В.; Seniutovich, R.V.; Ivashchuk, O.I.; Gontsa, А.О.; Ungurian, W.P.; Chornyi, О.W.
2000Вплив інфрачервоного лазерного опромінення на мікрофлору товстої кишки у хворих на рак молочної залози, отримуючих ад'ювантну хіміотерапіюСтанкевич, В.В.; Stankevych, V.V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 237