Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10911
Title: ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ТА СУПУТНІЙ ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У ДИНАМІЦІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
Other Titles: CHANGES OF CYTOKINE PROFILE INDICATORS IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM AND CONCOMITANT CHRONIC CHOLECYSTITIS IN THE DYNAMICS OF COMPLEX TREATMENT
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ И СОПУТСТВУЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Authors: Присяжнюк, Ірина Василівна
Пашковська, Наталія Вікторівна
Курченко, Андрій Ігорович
Курченко, Ігор Федорович
Keywords: гіпотиреоз
хронічний холецистит
інтерлейкін-1β
фактор некрозу пухлин-α
інтерлейкін-10
судинний ендотеліальний фактор росту
гипотиреоз
хронический холецистит
интерлейкин-1β
фактор некроза опухолей-α
интерлейкин-10
сосудистый эндотелиальный фактор роста
hypothyroidism
chronic cholecystitis
interleukin-1β
tumor necrosis factor-α
interleukin-10
vascular endothelial growth factor
Issue Date: 2015
Publisher: ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. - 2015. - №2. - С.67-72.
Abstract: Обстежено 36 пацієнтів із гіпотиреозом та супутнім хронічним холециститом в динаміці лікування, з додатковим призначенням розчин L-аргініну аспартату для перорального застосування. У хворих на гіпотиреоз та супутній хронічний холецистит призначення препарату L-аргініну, у комплексному лікуванні, сприяє оптимізації цитокінового профілю, зменшенню плазмового вмісту судинного ендотеліального фактору росту на тлі нормалізації біохімічних маркерів цитолітичного та холестатичного синдромів та покращання клінічного перебігу захворювань.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10911
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курченко_2_2015_2_12.pdf68.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.