Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10909
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ
FEATURES OF CHRONIC CHOLECYSTITIS IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM
Authors: Присяжнюк, Ірина Василівна
Пашковська, Наталія Вікторівна
Keywords: хронічний холецистит
гіпотиреоз
лактатдегідрогеназа
лужна фосфатаза
хронический холецистит
гипотиреоз
лактатдегидрогеназа
щелочная фосфатаза
chronic cholecystitis
hypothyroidism
lactate dehydrogenase
alkaline phosphatase
Issue Date: 2015
Publisher: Буковинський медичний вісник.-2015. - Том 19, №4 (76). - С.154-158.
Abstract: Досліджено клінічно-біохімічні особливості перебігу хронічного холециститу в пацієнтів із гіпотиреозом. У хворих на гіпотиреоз та хронічний холецистит спостерігали збільшення активності загальної лактатдегідрогенази, яка переважала таку, як у пацієнтів із хронічним холециститом, так і в практично здорових осіб на 38,4 % (p<0,0001) та 40,2 % (p<0,0001) відповідно. У таких пацієнтів активність лужної фосфатази на 31,7 % (p=0,0002) переважала відповідні значення у практично здорових осіб та на 14,8 % (p=0,04) активність цього ферменту в пацієнтів групи порівняння, що може вказувати на збільшення вираженості холестазу в пацієнтів із хронічним холециститом на тлі гіпофункції щитоподібної залози. Зазначені біохімічні зміни супроводжувалися збільшенням розмірів довжинника та поперечника жовчного міхура.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10909
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Присяжнюк_2015.pdf734.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.