Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрисяжнюк, Ірина Василівна-
dc.contributor.authorПашковська, Наталія Вікторівна-
dc.date.accessioned2016-05-31T10:20:25Z-
dc.date.available2016-05-31T10:20:25Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10909-
dc.description.abstractДосліджено клінічно-біохімічні особливості перебігу хронічного холециститу в пацієнтів із гіпотиреозом. У хворих на гіпотиреоз та хронічний холецистит спостерігали збільшення активності загальної лактатдегідрогенази, яка переважала таку, як у пацієнтів із хронічним холециститом, так і в практично здорових осіб на 38,4 % (p<0,0001) та 40,2 % (p<0,0001) відповідно. У таких пацієнтів активність лужної фосфатази на 31,7 % (p=0,0002) переважала відповідні значення у практично здорових осіб та на 14,8 % (p=0,04) активність цього ферменту в пацієнтів групи порівняння, що може вказувати на збільшення вираженості холестазу в пацієнтів із хронічним холециститом на тлі гіпофункції щитоподібної залози. Зазначені біохімічні зміни супроводжувалися збільшенням розмірів довжинника та поперечника жовчного міхура.ru_RU
dc.publisherБуковинський медичний вісник.-2015. - Том 19, №4 (76). - С.154-158.ru_RU
dc.subjectхронічний холециститru_RU
dc.subjectгіпотиреозru_RU
dc.subjectлактатдегідрогеназаru_RU
dc.subjectлужна фосфатазаru_RU
dc.subjectхронический холециститru_RU
dc.subjectгипотиреозru_RU
dc.subjectлактатдегидрогеназаru_RU
dc.subjectщелочная фосфатазаru_RU
dc.subjectchronic cholecystitisru_RU
dc.subjecthypothyroidismru_RU
dc.subjectlactate dehydrogenaseru_RU
dc.subjectalkaline phosphataseru_RU
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗru_RU
dc.title.alternativeОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМru_RU
dc.title.alternativeFEATURES OF CHRONIC CHOLECYSTITIS IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISMru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Присяжнюк_2015.pdf734.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.