Browsing by Author Хухлина, О.С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Clinical course features of non-alcoholic steatohepatitis on obesity background in comorbidity with chronic obstructive pulmonary diseaseKhukhlina, O.S.; Hryniuk, O.Ye.; Voievidka, O.S.; Haidychuk, V.S.; Mandryk, O.Ye.; Kosar, L.Yu.; Хухліна, Оксана Святославівна; Гринюк, О.Є.; Воєвідка, Оксана Степанівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Мандрик, О.Є.; Косар, Л.Ю.; Хухлина, О.С.; Гринюк, О.Е.; Воевидка, О.С.; Гайдичук, О.С.; Мандрик, О.Е.; Косарь, Л.Ю.
2017Early detection of respiratory oxalosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease and comorbid urolithiasis with pyelonephritisViligorska, K.V.; Khukhlina, O.S.; Вілігорська, К.В.; Хухліна, Оксана Святославівна; Вилигорская, К.В.; Хухлина, О.С.
2018Impact of smoking on the main pathogenetic links of comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitisKhukhlina, О.S.; Ursul, О.О.; Dudka, І.V.; Viligorska, К.V.; Kaniovska, L.V.; Gaidychuk, V.S.; Voevidka, O.S.; Kovalenko, S.V.; Хухліна, Оксана Святославівна; Урсул, О.О.; Дудка, Інна Володимирівна; Вілігорська, К.В.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Воєвідка, Оксана Степанівна; Коваленко, Світлана Вікторівна; Хухлина, О.С.; Урсул, О.А.; Дудка, И.В.; Вилигорская, К.В.; Каневская, Л.В.; Гайдичук, В.С.; Воевидка, А.С.; Коваленко, С.В.
2021Intensity of liver parenchym fibrosis in patients with alcoholic and non-alcoholic steatohepatitis depending on the presence of dysmetabolic iron overload syndromeKhukhlina, O.S.; Antofiichuk, T.M.; Antoniv, A.A.; Antofiichuk, M.P.; Хухліна, Оксана Святославівна; Антофійчук, Тетяна Миколаївна; Антонів, Альона Андріївна; Антофійчук, Микола Петрович; Хухлина, О.С.; Антофийчук, Т.Н.; Антонив, А.А.; Антофийчук, Н.П.
2020Peculiar features of glucose homeostasis in patients suffering from non-alcoholic steatohepatitis with comorbid obesity and osteoarthritis on the background of metadoxine and guar gum administrationKhukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Shuper, V.O.; Kanyovska, L.V.; Hryniuk, O.Ye.; Хухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, О.Д.; Шупер, В.О.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гринюк, О.Є.; Хухлина, О.С.; Ляховыч, О.Д.; Шупер, В.А.; Каневская, Л.В.; Гринюк, О.Е.
2020Peculiarities of insulin resistance syndrome in non-alcoholic steatogepatitis on the background of type 2 diabetes mellitus depending on the stage of diabetic kidney diseaseKhukhlina, O.S.; Kotsiubiichuk, Z.Ya.; Хухліна, Оксана Святославівна; Коцюбійчук, З.Я.; Хухлина, О.С.; Коцюбийчук, З.Я.
2019Асоціація генотипів поліморфізму NOS3 з макроангіопатіями у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із цукровим діабетом типу 2Шоріков, Євген Іванович; Шорікова, Діна Валентинівна; Хухліна, Оксана Святославівна; Шупер, В.О.; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Шориков, Е.И.; Шорикова, Д.В.; Хухлина, О.С.; Шупер, В.О.; Трефаненко, И.В.; Shorikov, E.I.; Shorikova, D.V.; Khukhlina, O.S.; Shuper, V.О.; Trefanenko, I.V.
2020Вплив антралю на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз у хворих на хронічний панкреатитХухліна, Оксана Святославівна; Дудка, Інна Володимирівна; Дудка, Тетяна Володимирівна; Смандич, Віталій Степанович; Павлюк, В.О.; Хухлина, О.С.; Дудка, И.В.; Дудка, Т.В.; Смандыч, В.С.; Павлюк, В.О.; Khukhlina, O.S.; Dudka, I.V.; Dudka, T.V.; Smandych, V.S.; Pavliuk, V.O.
2017Вплив гліциризину в комбінації з гліцином і метіоніном на стан компонентів позаклітинного матриксу та інтенсивність фіброзування печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з хронічною хворобою нирокХухліна, Оксана Святославівна; Антонів, Альона Андріївна; Мандрик, О.Є.; Хухлина, О.С.; Антонив, А.А.; Мандрик, О.Е.; Khukhlina, О.S.; Antoniv, A.A.; Mandrik, O.E.
2019Вплив дефіциту гідрогену сульфіду на патогенетичні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легень та неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожирінняХухліна, Оксана Святославівна; Гринюк, Ольга Євгенівна; Мандрик, Ольга Євгенівна; Каушанська, Олена В'ячеславівна; Смандич, Віталій Степанович; Хухлина, О.С.; Гринюк, О.Е.; Мандрик, О.Е.; Каушанская, О.В.; Смандич, В.С.; Khukhlina, O.S.; Hryniuk, O.Ye.; Mandryk, O.Ye.; Kaushanska, O.V.; Smandych, V.S.
2019Вплив пролактину сироватки крові на результати ехокардіографії хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобуХухліна, Оксана Святославівна; Дрозд, В.Ю.; Антонів, А.А.; Мандрик, О.Є.; Рощук, О.І.; Хухлина, О.С.; Дрозд, В.Ю.; Антонив, А.А.; Мандрик, А.Э; Рощук, А.И.; Khukhlina, O.S.; Drozd, V.Y.; Antoniv, A.A.; Mandryk, O.E.; Roschuk, О.I.
2021Гістопатологічні особливості печінки при неалкогольному та алкогольному стеатогепатитах залежно від наявності супутньої анеміїАнтофійчук, Т.М.; Давиденко, Ігор Святославович; Хухліна, Оксана Святославівна; Антофійчук, Микола Петрович; Антофийчук, Т.М.; Давиденко, И.С.; Хухлина, О.С.; Антофийчук, Н.П.; Antofiichuk, T.M.; Davydenko, I.S.; Khukhlina, O.S.; Antofiichuk, M.P.
2017Досвід застосування мельдонію у комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлексну хворобуХухліна, Оксана Святославівна; Дрозд, В.Ю.; Хухлина, О.С.; Дрозд, В.Ю.; Huhlina, O.S.; Drozd, V.Y.
2018Досвід застосування препарату Ноофен® 500 у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу для підготовки до проведення езофагогастродуоденофіброскопіїХухліна, Оксана Святославівна; Дрозд, В.Ю.; Хухлина, О.С.; Дрозд, В.Ю.; Khukhlina, O.S.; Drozd, V.Yu.
2017Ефективність вазонату та ентропу у лікуванні печінкової енцефалопатії у комплексній терапії хворих на токсичний гепатитХухліна, Оксана Святославівна; Антонів, Альона Андріївна; Дрозд, В.Ю.; Хухлина, О.С.; Антонив, А.А.; Дрозд, В.Ю.; Khukhlina, O.S.; Antoniv, A.A.; Drozd, V.Yu.
2021Ефективність застосування ліпіну в комплексному лікуванні негоспітальних пневмоній, асоційованих із COVID-19Новиченко, Ю.О.; Хухліна, Оксана Святославівна; Коваленко, Світлана Вікторівна; Дудка, Інна Володимирівна; Новиченко, Ю.О.; Хухлина, О.С.; Коваленко, С.В.; Дудка, И.В.; Novychenko, Yu.O.; Khukhlina, O.S.; Kovalenko, S.V.; Dudka, I.V.
2016Ефективність застосування мебікару та хіфенадіну у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію та хронічний некалькульозний холецистит на фоні паразитарних інвазій гепатобіліарної зониХухліна, Оксана Святославівна; Хухлина, О.С.; Khukhlina, O.S.
2021Ефективність застосування плазмаферезу у хворих на стеатогепатит із ожирінням і гіперсидеремієюАнтофійчук, Тетяна Миколаївна; Хухліна, Оксана Святославівна; Антофійчук, Микола Петрович; Антофийчук, Т.Н.; Хухлина, О.С.; Антофийчук, Н.П.; Antofiichuk, T.M.; Khukhlina, O.S.; Antofiichuk, M.P.
2021Ефективність корекції оксидантного стресу при неалкогольному стеатогепатиті та діабетичній хворобі нирок у хворих на цукровий діабет 2 типуХухліна, Оксана Святославівна; Коцюбійчук, З.Я.; Антонів, Альона Андріївна; Хухлина, О.С.; Коцюбийчук, З.Я.; Антонив, А.А.; Khukhlina, О.S.; Kotsiubiichuk, Z.Y.; Antoniv, А.А.
2021Застосування кластерних та класифікаційних методів DataMining у дослідженні механізмів взаємообтяження реактивного артриту та хронічного пієлонефриту за показниками метаболізму сполучної тканиниЗалявська, Олена Василівна; Хухліна, Оксана Святославівна; Ткач, Єлизавета Петрівна; Ніка, О.М.; Залявская, Е.В.; Хухлина, О.С.; Ткач, Е.П.; Ника, О.М.; Zaliavska, O.V.; Khukhlina, O.S.; Tkach, Ye.P.; Nika, O.M.