Browsing by Author Сидорчук, Л.П.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Association of Glutathione S-Transferase Gene Class T1 (GSTT1) and M1 (GSTM1) with Gastroesophageal Reflux Disease Severity and Diabetes MellitusСидорчук, Л.П.; Федів, О.І.; Коханюк, Ю.В.; Сидорчук, Р.І.; Сидорчук, А.І.; Федонюк, Л.Я.
2012Nota bene: серцево-судинний прогноз та коморбідний статус пацієнта із артеріальною гіпертензією – важлива проблема для сімейної медициниБукач, О.П.; Антонюк, М.В.; Сидорчук, Л.П.; Кушнір, О.В.; Габорець, І.Ю.; Чаглій, І.І.
2015-04-22АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ВІЛ/СНІДУ В ІНТЕГРОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІСидорчук, Л.І.; Сидорчук, Анюта Степанівна; Сидорчук, І.Й.; Сидорчук, Л.П.
2015Алельний стан генів ангіотензинперетворюючого ферменту (I/D) та ендотеліальної азоту оксиду синтази (894 G > Т) у хворих з гострим коронарним синдромомСидорчук, Лариса Петрівна; Урсуляк, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Урсуляк, Ю.В.; Sydorchuk, L.P.; Ursuliak, Y.V.
2016Аналіз поліморфних варіантів генів CFTR (rs 113993960), IL-4 (rs 2243250), PRSS1 (rs 111033565), SPINK1 (rs ID 6690) та TNF-α (rs 1800629) у хворих на набряковий панкреатит у Північно-Буковинському регіоніІващук, Сергій Іванович; Сидорчук, Лариса Петрівна; Иващук, С.И.; Сидорчук, Л.П.; Ivashchuk, S.; Sydorchuk, L.
2014Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та eNOS (894G>T) із системною запальною відповіддю, дисфункцією ендотелію у хворих із гострим інфарктом міокарда: зміни під впливом лікуванняУрсуляк, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Крикливець, Л.Г.; Білецький, С.В.; Петринич, О.А.; Соколенко, А.А.
2017Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) із розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію та ожирінняЯринич, Юлія Миколаївна; Сидорчук, Лариса Петрівна; Яринич, Ю.Н.; Сидорчук, Л.П.; Yarynych, Yu.M.; Sydorchuk, L.P.
2017Асоціація поліморфізму генів BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775),APO-1/Fas (rs2234767) з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зобаШеремет, Михайло Іванович; Сидорчук, Лариса Петрівна; Шідловський, В.О.; Беденюк, А.Д.; Курочкін, Г.С.; Левицький, А.В.; Шеремет, М.И.; Сидорчук, Л.П.; Шидловский, В.А.; Беденюк, А.Д.; Курочкин, Г.С.; Левицкий, А.В.; Sheremet, M.I.; Sydorchuk, L.P.; Shidlovskyi, V.O.; Bedenyuk, A.D.; Kurochkin, H.S.; Levitsky, A.V.
2014Асоціація поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) із клінічно-демографічними показниками у хворих на гострий коронарний синдромУрсуляк, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Соколенко, А.А.
2017Асоціація рівня цитокінів сироватки крові та апоптозу лімфоцитів із поліморфними варіантами генів BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775) і APO-1/FAS (rs2234767) у пацієнтів на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту та аденому щитоподібної залозиШеремет, Михайло Іванович; Сидорчук, Лариса Петрівна; Гирла, Ян Вікторович; Шідловський, В.О.; Беденюк, А.Д.; Курочкин, Г.С.; Левицький, А.В.; Шеремет, М.И.; Сидорчук, Л.П.; Гырла, Я.В.; Шидловский, В.А.; Беденюк, А.Д.; Курочкин, Г.С.; Левицкий, А.В.; Sheremet, M.I.; Sydorchuk, L.P.; Gyrla, Y.V.; Shidlovskyi, V.O.; Bedenyuk, A.D.; Kurochkin, G.S.; Levitsky, A.V.
2019БДМУ-75: наукові досягнення співробітників терапевтичних кафедр БДМУІлащук, Тетяна Олександрівна; Плеш, Ігор Антонович; Сидорчук, Л.П.; Тащук, В.К.; Федів, О.І.; Хухліна, Оксана Святославівна
2007Видовий склад та популяційний рівень мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих на есенціальну гіпертензіюСидорчук, Л.П.; Гресько, Л.М.; Грудецька, Ю.В.; Сидорчук, Р.І.
2017Вплив T-786C поліморфізму гена ендотеліальної оксид азоту синтази на цитокіновий профіль у хворих на ревматоїдний артритБукач, О.П.; Сидорчук, Лариса Петрівна; Федів, Олександр Іванович; Букач, О.П.; Сидорчук, Л.П.; Федив, О.И.; Bukach, O.P.; Sidorchuk, L.P.; Fediv, A.I.
2019Вплив метаболітотропної терапії на метаболічні показники крові у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу з різними генотипами гена PPARγ2Білецький, Семен Віссаріонович; Сидорчук, Лариса Петрівна; Бойко, Василь Васильович; Казанцева, Тетяна Василівна; Петринич, Оксана Анатоліївна; Билецкий, С.В.; Сидорчук, Л.П.; Бойко, В.В.; Казанцева, Т.В.; Петринич, О.А.; Biletskyi, S.V.; Sydorchuk, L.P.; Boyko, V.V.; Kazantseva, T.V.; Petrynych, O.A.
2017Віддалені результати гемітиреоїдектомії та їх прогнозування у хворих на однобічний вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдитуШеремет, Михайло Іванович; Шідловський, В.О.; Сидорчук, Лариса Петрівна; Шідловський, О.В.; Шеремет, М.И.; Шидловский, В.А.; Сидорчук, Л.П.; Шидловский, А.В.; Sheremet, М.I.; Shidlovskyi, V.О.; Sydorchuk, L.P.; Shidlovskyi, O.V.
2012Генетичні аспекти формування дисбіозу кишечнику у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензіюКушнір, Оксана Василівна; Сидорчук, Л.П.; Власик, Л.І.; Жуковський, О.В.
2012Генетичні предикти змін ліпідного профілю і моделей гіпертрофованого міокарда лівого шлуночка у хворих на ессенціальну гіпертензію з урахуванням поліморфізму генів ACE (I/D) та eNOS (T894G)Сидорчук, Л.П.; Габорець, І.Ю.; Антонюк, М.В.
2012Генетичні та патофізіологічні механізми впливу ангіотензин-перетворювального ферменту (АПФ) та монооксиду нітрогену (NO) на геометричну модель лівого шлуночка у патогенезі артеріальної гіпертензіїГаборець, І.Ю.; Сидорчук, Л.П.; Урсуляк, Ю.В.; Сидорчук, А.Р.; Кушнір, О.В.; Білецький, С.В.; Іващук, Сергій Іванович; Сидорчук, Р.І.; Соколенко, А.А.; Сидорчук, І.Й.
2012Геометричні моделі міокарда лівого шлуночка та допплерографічні показники кровотоку і товщини "інтима-медіа" черевного відділу аорти та її окремих непарних вісцеральних гілок у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G): патогенетичні паралеліГаборець, І.Ю.; Сидорчук, Л.П.; Кушнір, О.В.; Буймістр, Н.І.
2018ДИНАМІКА ЗМІН ВИДОВОГО СКЛАДУ ПРОВІДНИХ ЗБУДНИКІВ ТА АСОЦІАНТІВ БІОПЛІВКИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИНСидорчук, Р.І.; Хомко, О.Й.; Плегуца, ОМ.; Ткачук, О.В.; Кіфяк, П.В.; Сидорчук, Л.П.