Browsing by Author Гайдичук, В.С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Impact of smoking on the main pathogenetic links of comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitisKhukhlina, О.S.; Ursul, О.О.; Dudka, І.V.; Viligorska, К.V.; Kaniovska, L.V.; Gaidychuk, V.S.; Voevidka, O.S.; Kovalenko, S.V.; Хухліна, Оксана Святославівна; Урсул, О.О.; Дудка, Інна Володимирівна; Вілігорська, К.В.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Воєвідка, Оксана Степанівна; Коваленко, Світлана Вікторівна; Хухлина, О.С.; Урсул, О.А.; Дудка, И.В.; Вилигорская, К.В.; Каневская, Л.В.; Гайдичук, В.С.; Воевидка, А.С.; Коваленко, С.В.
2012Вплив розувастатину та мосаприду на функціональний стан ендотелію, фібриноліз, протеоліз та гемостаз у хворих на хронічний холецистит та холестероз жовчного міхура із коморбідними ішемічною хворобою серця та ожиріннямГорбатюк, Ірина Борисівна; Хухліна, Оксана Святославівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Воєвідка, Оксана Степанівна; Горбатюк, И.Б.; Хухлина, Оксана Святославовна; Гайдичук, В.С.; Воевидка, О.С.; Horbatiuk, I.B.; Khuhlina, O.S.; Haidychuk, V.S.; Voievidka, O.S.
2019Динаміка показників вентиляційної функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму із супутнім синдромом подразненого кишківникаКоваленко, Світлана Вікторівна; Новиченко, С.Д.; Скринчук, О.Я.; Гайдичук, Володимир Степанович; Петрюк, Анатолій Євгенович; Коваленко, С.В.; Новиченко, С.Д.; Скринчук, О.Я.; Гайдичук, В.С.; Петрюк, А.Е.; Kovalenko, S.V.; Novychenko, S.D.; Skrynchuk, O.Ya.; Haidychuk, V.S.; Petriuk, A.Ye.
2018Зміни активності суглобового синдрому у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препаратуХухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, Оксана Дмитрівна; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Антонів, Альона Андріївна; Хухлина, О.С.; Ляхович, О.Д.; Каневская, Л.В.; Гайдичук, В.С.; Антонив, А.А.; Khukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Kaniovska, L.V.; Gaidychuk, V.S.; Antoniv, A.A.
2018Зміни показників вмісту в крові цитокінів та гомеостазу заліза за коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного пієлонефриту в динаміці комплексного лікуванняВілігорська, Катерина Володимирівна; Хухліна, Оксана Святославівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Вилигорская, К.В.; Хухлина, О.С.; Гайдичук, В.С.; Viligorska, K.V.; Khukhlina, O.S.; Gaydychuk, V.S.
2023Оптимізація лікування клінічних синдромів та метаболічних порушень за умов коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту та хронічного обструктивного захворювання легеньГринюк, О.Є.; Хухліна, О.С.; Гайдичук, В.С.
2017Патогенетичні особливості впливу хронічного панкреатиту на перебіг хронічного обструктивного захворювання легеньХухліна, Оксана Святославівна; Урсул, О.О.; Воєвідка, Оксана Степанівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Хухлина, О.С.; Урсул, О.А.; Воевидка, О.С.; Гайдичук, В.С.; Khukhlina, O.S.; Ursul, O.O.; Voyevidka, O.S.; Gaydichuk, V.S.
2020Патогістологічні особливості формування синдрому перевантаження залізом у хворих на стеатогепатит залежно від його етіологіїАнтофійчук, Т.М.; Давиденко, Ігор Святославович; Хухліна, Оксана Святославівна; Антофійчук, Микола Петрович; Гайдичук, Володимир Степанович; Антофийчук, Т.Н.; Давиденко, И.С.; Хухлина, О.С.; Антофийчук, Н.П.; Гайдичук, В.С.; Antofiichuk, T.M.; Davydenko, I.S.; Khukhlina, O.S.; Antofiichuk, M.P.; Haidychuk, W.S.
2021Патоморфологія фіброзувальних процесів у печінці та легенях у хворих на неалкогольний стеатогепатит та ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легеньГринюк, О.Є.; Давиденко, Ігор Святославович; Хухліна, Оксана Святославівна; Антонів, Альона Андріївна; Гайдичук, Володимир Степанович; Гринюк, О.Е.; Давыденко, И.С.; Хухлина, О.С.; Антонив, А.А.; Гайдичук, В.С.; Hryniuk, O.Ye.; Davydenko, I.S.; Khukhlina, O.S.; Antoniv, A.A.; Haidychuk, V.S.
2011Профілактика раннього рецидивування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pyloriАндрусяк, О.В.; Гайдичук, В.С.; Андрусяк, У.Я.; Мамінчук, О.П.
2023Роль оксидативного стресу в патогенезі прогресування коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та неалкогольного стеатогепатитуГринюк, О.Є.; Хухліна, О.С.; Гайдичук, В.С.; Андрусяк, О.В.
2017Стан вегетативної нервової системи у хворих на бронхолегеневу патологію за умови поєднання з патологією органів травленняХухліна, О.С.; Урсул, О.О.; Гайдичук, В.С.