DSpace Repository

Соціальної медицини та ООЗ

Соціальної медицини та ООЗ

Recent Submissions

 • Грицюк, Мар'яна Іванівна; Грицюк, М.И.; Grytsiuk, M.I. (Міжнародний ендокринологічний журнал, 2017)
  Мета. Вивчення змін структур звивистих канальців нирок при введенні нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФ) на тлі індукованого стрептозотоцином цукрового діабету (ЦД) у щурів. Висновки. Загалом структури нирок виявляли ...
 • Вацик, Марія; Ясинська, Ельвіра; Вацик, М.; Ясинская, Э.; Vatsyk, M.; Yasynska, E. (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2020)
  Цель предлагаемой статьи раскрыть историю развития методики и последствий народонаселения, а также составить хронологию разноаспектного изучения смертности населения. Новизна статьи заключается в том, что в хронологическом ...
 • Biduchak, A.S.; Gritsyuk, M.I.; Domanchuk, T.I.; Бідучак, А.С.; Грицюк, Мар'яна Іванівна; Доманчук, Т.І.; Бидучак, А.С.; Грицюк, М.И.; Доманчук, Т.И. (Клінічна та експериментальна патологія, 2020)
  Abstract. The article analyzes in detail the definitions of the concepts of "prophylaxis", "disease prevention", "types of prevention" and specifies the priority of prevention in the field of the public health as the main ...
 • Доманчук, Т.І.; Чорненька, Ж.А.; Грицюк, Мар'яна Іванівна; Доманчук, Т.И.; Чорненькая, Ж.А.; Грицюк, М.И.; Domanchuk, T.I.; Chornenka, Zh.A.; Gritsyuk, M.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – провести аналіз динаміки онкологічної захворюваності залежно від статі міського та сільського населення Чернівецької області. Матеріал і методи. Основними методами дослідження захворюваності на злоякісні ...
 • Вацик, Марія Захарівна; Ясинська, Ельвіра Цезарівна; Вацик, М.З.; Ясинская, Э.Ц.; Vatsik, M.Z.; Yasinskaya, E.T. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  У дослідженні вивчено стан здоров'я підлітків як найбільш важливої не лише для фахівців-медиків, але і в цілому суспільстві через можливість передбачити вирішення певних проблем подальшого розвитку нації шляхом прийняття ...
 • Чебан, Василь; Чебан, В.; Cheban, V. (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2018)
  Цель исследования. В статье изложены результаты анализа исторических и современных источников научной информации, касающиеся социально обусловленной и эпидемиологически опасной заболеваемости населения на туберкулез. ...
 • Грицюк, Мар'яна Іванівна; Мандрик-Мельничук, Марія; Чебан, Василь Іванович; Таралло, Володимир Леонідович; Навчук, Ігор Васильович; Грицюк, М.И.; Мандрык-Мельничук, М.; Чебан, В.И.; Таралло, В.Л.; Навчук, И.В.; Grytsiuk, M.; Mandryk-Melnychuk, M.; Cheban, V.; Tarallo, V.; Navchuk, I. (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2019)
  Цель исследования. В статье рассмотрены основные этапы развития и особенности деятельности кафедры в контексте общих тенденций становления социальной медицины в Украине. Методы исследования: хронологический, синхронный, ...
 • Вацик, Марія Захарівна; Ясинська, Ельвіра Цезарівна; Вацик, М.З.; Ясинская, Э.Ц.; Vatsyik, M.; Yasinska, E. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Мета роботи: здійснити порівняльну характеристику кадрової ситуації для забезпечення отримання первинної медичної допомоги населенням Чернівецької області за період 2000-2016 років. Матеріали та методи. Робота виконана ...
 • Вацик, Марія Захарівна; Ясинська, Ельвіра Цезарівна; Вацик, М.З.; Ясинская, Э.Ц.; Vatsyk, M.Z.; Yasynska, Ye.Ts. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Мета роботи – дослідити стан здоров'я та спосіб життя студентів-медиків та визначити шляхи профілактики серед них. Матеріали та методи. Інформація отримана під час аналітичного опитування студентів III, IV, VI курсів ...
 • Грицюк, Мар'яна Іванівна; Грицюк, М.И.; Grytsiuk, M.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2017)
  Резюме. Цукровий діабет та пов'язані з ним ускладнення викликають порушення водного та іонного обміну в організмі. Серед типових ускладнень цього захворювання є ураження судин, яке проявляється різноманітними мікро- та ...
 • Грицюк, Мар'яна Іванівна (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2017)
  У статті наведено дані щодо застосування НАДФ на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в щурів. Показано, що в ранньому терміні розвитку експериментального цукрового діабету – впродовж 11-31 доби в кірковій ...
 • Чорненька, Жанетта Анатоліївна; Білоус, М.; Тодеріка, Я. (The Scientific Heritage. No 23 (2018). Р.2., 2018)
  In this paper the main advantages and disadvantages of reforming the health care system of Ukraine are presented. One of the most important priorities of the state policy of Ukraine is to preserve and strengthen the ...
 • Гуцуляк, Р.В.; Hutsulyak, R.V. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  На основі проспективного спостереження за 2544 вагітними одержані дані про вихід вагітностей та наслідки пологів серед сільських жінок Прикарпаття. Виявлена тенденція до зниження народжуваності та зростання акушерської ...
 • Таралло, Володимир Леонідович (Буковинський медичний вісник, 1997)
  The law on survival of the population opened by the author in 1995 promotes the constructive analysis of global social processes through parameters of the population health and its forecasting.
 • Власик, Леонід Іванович; Vlasyk, L.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Досліджували нефротоксичну дію цезію йодиду при тривалому введенні молодим щурам в дозах 0,2; 2,0 та 20 мг-кг-1 маси тіла на фоні гіпер- та гіпонатрієвої дієти. Встановлено, що за умов гіпернатрієвої дієти тварини реагували ...
 • Ясинський, Цезар Володимирович; Шульгіна, Віра Вікторівна; Ясинська, Ельвіра Цезарівна; Павлуник, К.І.; Yasynsjkyi, Ts.; Shuljghina, T.V.; Yasynsjka, Ye.Ts.; Pavlunyk, K.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  На основі аналізу даних літератури наголошується, що вичерпну повноцінну характеристику ревматизму на популяційному рівні можна одержати тільки при одночасному вивченні його як масового захворювання і як інфекційного, із ...
 • Таралло, Володимир Леонідович; Tarallo, V.L. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  У даній статті розглянуто взаємовідносини між якістю територій мешкання і демографічними параметрами здоров'я населення при рішенні проблем в системі "суспільство – навколишнє середовище". Середовище тут розглядається як ...
 • Шульгіна, Віра Вікторівна; Пішак, Ольга Василівна; Shulgina, V.V.; Pyshak, O.V. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  На основі поглибленого вивчення звертальності із застосуванням методики суцільного обліку контингентів хворих отримано дані про динаміку захворюваності на ревматизм та статево-вікових особливостей його поширеності серед ...
 • Кардаш, Василь Едуардович; Зубович, Антон Полікарпович; Михайлик, В.А.; Зімагоров, В.І.; Kardash, V.Ye.; Zubovych, A.P.; Mikhailyk, V.A.; Zimagorov, V.I. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  В статті обгрунтовується необхідність впровадження страхової медицини на принципах обов'язкового медичного страхування, розкривається значення бюджетно-страхової медицини для діяльності страхових організацій.
 • Таралло, Володимир Леонідович; Tarallo, V.L. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  Створено модель динамічного спостереження за захворюваністю, перебігом і наслідками хронічних хвороб, що стали провідними причинами смерті населення, на прикладі хронічних хвороб системи кровообігу. Встановлена її придатність ...

View more