DSpace Repository

Інфекційних хвороб та епідеміології

Інфекційних хвороб та епідеміології

Recent Submissions

 • Москалюк, В.Д.; Колотило, Т.Р.; Бойко, Ю.І.; Рудан, І.В.; Рандюк, Ю.О. (2023)
  Суть впровадження. Спосіб дослідження туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією з метою покращення діагностики туберкульозу на тлі ВІЛ-інфекції, що, в свою чергу, дозволить своєчасно призначити відповідну терапію та покращити ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Івахів, О.Л.; Возна, Христина Ігорівна; Moskaliuk, V.D.; Ivakhiv, O.L.; Vozna, Kh.I. (Інфекційні хвороби (всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2018)
  Описаний хід щорічної осінньої Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» на тему: «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Рудан, І.В.; Сорохан, Василь Денисович; Moskaliuk, V.D.; Rudan, I.V.; Sorokhan, V.D. (Інфекційні хвороби (всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2018)
  Мета роботи – на підставі аналізу літературних відомостей виділити особливості перебігу гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб, а також основні принципи лікування таких пацієнтів і використовувані препарати у світі й в ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Колотило, Т.Р.; Moskaliuk, V.D.; Kolotylo, T.R. (Інфекційні хвороби (всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2018)
  Мета роботи – оцінити епідемічну небезпеку теперішньої ситуації з ВІЛ-інфекції та туберкульозу (ТБ) в Україні. Охарактеризовано показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію і туберкульоз у різних регіонах України. Відзначено, ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Рудан, І.В.; Moskaliuk, V.D.; Rudan, I.V. (Інфекційні хвороби (всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2018)
  Мета роботи – на підставі аналізу літературних відомостей виділити особливості перебігу гепатиту С у ВІЛ-інфікованих осіб, а також основні принципи лікування таких пацієнтів і використовувані препарати у світі й в ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Возна, Христина Ігорівна; Moskaliuk, V.D.; Vozna, Kh.I. (Інфекційні хвороби (Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2015)
  Серцево-судинні захворювання – важлива неінфекційна супутня патологія та причина смерті ВІЛ-інфікованих осіб. ВІЛ-інфекція збільшує ризик кардіоваскулярної патології внаслідок: активації системного запалення, гіперкоагуляцїї ...
 • Возна, Христина Ігорівна; Москалюк, Василь Деонізійович; Vozna, Kh.I.; Moskaliuk, V.D. (Інфекційні хвороби (Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2015)
  Наведено сучасні відомості про фізіологію ендотелію та патогенез ендотеліальної дисфункції. Особлива увага приділена взаємозалежним впливам багатьох вазоактивних субстанцій ендотеліального походження, передусім оксиду азоту ...
 • Возна, Христина Ігорівна; Москалюк, Василь Деонізійович; Vozna, Kh.I.; Moskaliuk, V.D. (Інфекційні хвороби (Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал), 2016)
  Проаналізовано динаміку змін часових і спектральних параметрів варіабельності серцевого ритму у 44 ВІЛ-інфікованих хворих, які отримують високоактивну антиретровірусну терапію та терапію, доповнену донатором оксиду азоту ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Кривецька, Світлана Степанівна; Баланюк, Ірина Володимирівна; Бойко, Ю.І.; Moskaliuk, V.D.; Kryvetska, S.S.; Balaniuk, I.V.; Boiko, Yu.I. (Інфекційні хвороби, 2017)
  Інфекційний мононуклеоз (ІМ) – це герпесвірусне захворювання, яке спричиняється герпесвірусом людини 4-го типу вірус Епштейна-Барр (ВЕБ). Infectious mononucleosis is a herpes virus disease that is caused by human herpes ...
 • Бойко, Ю.І.; Москалюк, Василь Деонізійович; Андрущак, Маргарита Олександрівна; Соколенко, М.О.; Голяр, Оксана Іванівна; Boyko, Yu.I.; Moskaliuk, V.D.; Andrushchak, M.O.; Sokolenko, M.O.; Hollar, O.I. (Інфекційні хвороби, 2017)
  Мета роботи – привернути увагу лікарів до можливості завізних випадків тропічної малярії, що для діагностики і лікування вимагає відповідної готовності спеціалістів. Висновки. При тропічній малярії а особливо появі її ...
 • Sydorchuk, A.S.; Moskaliuk, V.D.; Сидорчук, Анюта Степанівна; Москалюк, Василь Деонізійович; Сидорчук, А.С.; Москалюк, В.Д. (Клінічна та експериментальна патологія, 2020)
  Malaria is а major concern for international health authorities and potentially life-threatening disease because of millions of people suffer every year in the world due to a parasite of the Plasmodium genus transmitted ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Колотило, Т.Р.; Сорохан, Василь Денисович; Соколенко, М.О.; Рудан, І.В.; Баланюк, Ірина Володимирівна; Москалюк, В.Д.; Колотыло, Т.Р.; Сорохан, В.Д.; Соколенко, М.А.; Рудан, И.В.; Баланюк, И.В.; Moskaliuk, V.D.; Kolotylo, T.R.; Sorokhan, V.D.; Sokolenko, M.O.; Rudan, I.V.; Balanyuk, I.V. (Буковинський медичний вісник, 2019)
  Мета роботи – проаналізувати і пояснити клінічні, лабораторні та рентгенологічні особливості ВІЛ-інфекції в асоціації з туберкульозом (ВІЛ/ТБ) і на цій основі аргументувати принципи лікування таких хворих. Розвиток активного ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Рудан, І.В.; Москалюк, В.Д.; Рудан, И.В.; Moskaliuk, V.D.; Rudan, I.V. (Буковинський медичний вісник, 2019)
  Мета роботи – оцінка перебігу гепатиту В у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та ефективності стандартної терапії таких хворих, встановити особливості формування фіброзу печінки, визначити поширеність маркерів теперішньої, перенесеної ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Рудан, І.В.; Баланюк, Ірина Володимирівна; Мироник, Олена Володимирівна; Колотило, Т.Р.; Москалюк, В.Д.; Рудан, И.В.; Баланюк, И.В.; Мироник, Е.В.; Колотило, Т.Р.; Moskaluk, V.D.; Rudan, I.V.; Balanyuk, I.V.; Myronyk, Е.V.; Kolotylo, T.R. (Буковинський медичний вісник, 2018)
  Мета дослідження – вивчити сучасні епідеміологічні та клінічні особливості перебігу кору в осіб Чернівецької області за 2017 рік. Матеріал і методи. Нами проведено ретроспективний аналіз медичних карт стаціонарних хворих ...
 • Сидорчук, Анюта Степанівна; Сидорчук, А.С.; Sydorchuk, A.S. (Буковинський медичний вісник, 2017)
  Наведено огляд сучасних даних щодо розробки та імплементації вакцин для специфічної профілактики протозойних «забутих» тропічних хвороб. Висвітлено перспективні напрями створення нових вакцин для специфічної профілактики ...
 • Носова, Г.А.; Nosova, A.A. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Отримана можливість прогнозування кількості носіїв HBSAg серед вагітних на наступний рік. Для того, щоб похибка була невеликою, підібрана математична залежність між часом у роках і числом вагітних-носіїв HBSAg у м. Чернівці ...
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Moskaliuk, V.D. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Вивчено вплив гострих інфекційних захворювань, зокрема кору, інфекційного мононуклеозу та епідемічного паротиту на функціональний стан серцево-судинної системи. Встановлено значні зміни гемодинаміки в гострому періоді ...
 • Мироник, Олена Володимирівна; Myronyk, О.V. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Вивчалась ефективність застосування комплексної антиоксидантної терапії альфа-токоферолом та настоянкою арніки гірської при лікуванні хворих на вірусний гепатит В. Встановлено, що під впливом запропонованого лікування ...
 • Мироник, Олена Володимирівна; Myronyk, О. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Вивчали в динаміці вміст середніх молекул в плазмі крові хворих на вірусний гепатит В як показника ендогенної інтоксикації. Встановили, що підвищення рівня середніх молекул залежить від важкості клінічного стану, вираженості ...
 • Мироник, Олена Володимирівна; Myronyk, О.V. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Вивчали зміни вмісту в крові хворих на вірусні гепатити С, D, Е кінцевого продукту пероксидного окислення – малонового диальдегіду, відновле¬ного глутатіону та активності ферменту глутатіонпероксидази з урахуванням ...

View more