DSpace Repository

Біологічної фізики та медичної інформатики

Біологічної фізики та медичної інформатики

Recent Submissions

 • Зав'янський, Любомир Юліанович; Тимочко, К.Б.; Шаплавський, Микола Володимирович; Мислицький, Валентин Францович; Микитюк, Орися Юріївна; Григоришин, Петро Михайлович; Слободян, О.В.; Завянский, Л.Ю.; Тимочко, Е.Б.; Шаплавский, М.В.; Мыслицкий, В.Ф.; Микитюк, О.Ю.; Григоришин, П.М.; Слободян, О.В.; Zavjansky, L.Yu.; Tymochko, Ye.B.; Shaplavsky, M.V.; Myslitsky, V.F.; Mykytjuk, O.Yu.; Grygoryshyn, P.M.; Slobodjan, O.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2004)
  На основі власної концепції досліджень мікроциркуляції крові, автори здійснили математичний аналіз взаємодії електростатичних сил ендотелію капіляра та еритроцита. Висвітлюються патофізіологічні аспекти висновку роботи.
 • Бірюкова, Тетяна; Олар, Тетяна; Федів, Володимир; Галушко, Катерина (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2017)
  В статье рассмотрены основные исторические этапы развития лазерных технологий и их внедрения в медицине на основе достижений физики. Цель исследования. В статье рассмотрены исторические этапы внедрения лазерных технологий ...
 • Бірюкова, Тетяна; Федів, Володимир; Олар, Олена; Гайдичук, Надія; Микитюк, Орися (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2017)
  В статье рассмотрены основные исторические этапы развития радиологии. Приведены примеры достижений различных направлений развития, использования для диагностических и лечебных целей методик рентгенодиагностики, радионуклидной ...
 • Остафійчук, Дмитро Іванович; Федонюк, Л.Я.; Гавенко, А.В. (Клінічна та експериментальна патологія, 2015)
  У даній статті викладено найважливіші аспекти біофізики з обґрунтуванням використання дії фізичних факторів у дослідженнях медико-біологічних систем. Розглянуто та проаналізовано основні діагностичні, терапевтичні та ...
 • Нагірняк, В.М. (Клінічна та експериментальна патологія, 2015)
  Стаття містить аналіз останніх опублікованих даних про результати застосування гіпертермії при лікуванні онкологічних хворих та дослідженню ефективності її дії у різних випадках. Приведені результати клінічних та лабораторних ...
 • Махрова, Євгенія Григорівна (Клінічна та експериментальна патологія, 2013)
  Дослідження ступеня взаємної поляризації лазерних зображень біологічних тканин можна використовувати для діагностики орієнтаційної будови двопроменезаломлюючих структур їх фізіологічно нормальних та патологічно змінених ...
 • Махрова, Євгенія Григорівна (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2013)
  Дослідження ступеня взаємної поляризації лазерних зображень біологічних тканин можна використовувати для діагностики фазової будови двопроменезаломлювальних структур їх фізіологічно нормальних та патологічно змінених ...
 • Шаплавський, Микола Володимирович (Буковинський медичний вісник, 2016)
  У роботі наведена аргументація помилкового використання терміну напруги зсуву в поясненні фізіологічних механізмів функцій ендотелію судин.
 • Остафійчук, Дмитро Іванович; Волощук, В.В.; Білобрицький, Ю.А. (Буковинський медичний вісник, 2016)
  Mагнітне поле, що є складовою електромагнітного поля, спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди. Стан та властивості багатьох речовин змінюються при розміщенні їх у магнітне поле. За своїми магнітними властивостями ...
 • Федонюк, Л.Я.; Остафійчук, Дмитро Іванович; Шаповалов, М.О. (Буковинський медичний вісник, 2015)
  Досягнення в нанотехнології дали можливість працювати з речовинами в нанометрових діапазонах, які характерні для біологічних структур – молекул, клітин. Новітні розробки в медицині з використанням нанотехнологій дають ...
 • Шаплавський, Микола Володимирович; Боєчко, Василь Федорович; Микитюк, Орися Юріївна; Федів, Володимир Іванович; Олар, Олена Іванівна; Махрова, Євгенія Григорівна; Савіч, В.О. (Буковинський медичний вісник, 2014)
  У статті висвітлюється розвиток навчально-методичної роботи та становлення основних напрямів наукових досліджень кафедри. Подано наукові досягнення працівників кафедри.
 • Нагірняк, В.М. (Буковинський медичний вісник, 2013)
  Використання гіпертермії дозволяє знизити радіаційну дозу при лікуванні онкологічних хворих за допомогою променевої терапії. При проведенні гіпертермії ракової пухлини в м’яких тканинах важливо визначення термальної дози, ...
 • Махрова, Євгенія Григорівна (Буковинський медичний вісник, 2013)
  Метод Стокс-поляриметрії зображень тканини шийки матки можна використовувати для класифікації та діагностики оптико-геометричної структури її фізіологічно нормальних та патологічно змінених архітектонічних сіток. Даний ...
 • Остафійчук, Д.І.; Волощук, В.В.; Білоюрицький, Ю.А. (2016)
  Mагнітне поле, що є складовою електромагнітного поля, спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди. Стан та властивості багатьох речовин змінюються при розміщенні їх у магнітне поле. За своїми магнітними властивостями ...
 • Іванчук, М.А. (2017-01-18)
  В роботі представлені два підходи до розв’язання задачі нелінійної класифікації двох множин в евклідовому просторі . Перший метод базується на використанні кластерного аналізу методом -середніх з подальшим лінійним ...
 • Ushenko, V.O.; Prysyazhnyuk, V.P.; Dubolazov, O.P.; Karachevtsev, A.O.; Olar, O.I.; Olar, O.V.; Marchuk, Yu.V.; Savich, V.O. (2017-01-16)
  A new azimuthally stable polarimetric method for processing of microscopic images of optically anisotropic structures of different biological layers blood plasma is proposed. A new model of phase anisotropy definition ...
 • Kovalchuk, A.O.; Rudko, G.Yu.; Fediv, V.I.; Chen, W.M.; Buyanova, I.A. (2017-01-16)
  We report on the observation of the long-lasting low-temperature photoluminescence decay in the hybrid system nano-CdS/polyvinyl alcohol with a characteristic time of about 1.7 s. The origin of the phosphorescence is ...
 • Rudko, Galyna; Fediv, Volodymyr; Davydenko, Igor; Gule, Evgen; Olar, Olena; Kovalchuk, Andrii (2017-01-16)
  The conditions for growing CdS nanoparticles suitable for the visualization of biological tissues were theoretically studied and experimentally checked. The optimal ranges for pH values and precursors’ concentrations ...
 • Rudko, Galyna; Fediv, Volodymyr; Davydenko, Igor; Gule, Evgen; Olar, Olena; Kovalchuk, Andrii (2016-07-18)
  The conditions for growing CdS nanoparticles suitable for the visualization of biological tissues were theoretically studied and experimentally checked. The optimal ranges for pH values and precursors’ concentrations were ...
 • Сергієнко, С.М.; Бірюкова, Т.В.; Алєксєєва, М.Ю. (2016-07-11)
  Наведені результати теоретичних досліджень, математичних розрахунків, отримані основні характеристики плазмотрону

View more