Інтелектуальні Фонди БДМУ

Анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Останні додані

 • Проняєв, Дмитро Володимирович; Івасюта, Ю.С. (2014)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених // Хист – 2014.– Вип. 16. - С. 186., 2014)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Матеріали 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) 17, 19, 24 лютого 2014 року. – Чернівці, 2014. – С. 26., 2014)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Природничі читання, присвячена 70 – річчю БДМУ. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві: Матеріали науково-практичних конференцій (16-19 травня 2014 року, м. Чернівці). – Чернівці, 2014. – С. 39., 2014)
 • Ахтемійчук, Юрій Танасович; Слободян, Олександр Миколайович; Проняєв, Дмитро Володимирович; Товкач, Юрій Васильович (Актуальні питання вищої медичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (присвячена 70-річчю БДМУ). – Чернівці, 2014. – С. 17-19., 2014)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович; Топор, О. Д. (Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених // Хист – 2014.– Вип. 16. - С. 186., 2014)
 • Proniaiev, D. V.; Rurak, O. (Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених // Хист – 2014.– Вип. 16. – С. 170., 2014)
 • Proniaiev, D. V. (Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. - № 4 (74). – С.161., 2013)
 • Hurina, I; Slobodian, O.M.; Proniaiev, D. V. (15th Craiova international Medical Student’s Conference. – 2013. – P. 43., 2013)
 • Arseniuk, Ia.; Gorash, Ye.V.; Proniaiev, D. V. (15th Craiova international Medical Student’s Conference. – 2013. – P. 62., 2014)
 • Слободян, Олександр Миколайович; Проняєв, Дмитро Володимирович (Природничі читання, присвячена 70 – річчю БДМУ. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві: Матеріали науково-практичних конференцій (16-19 травня 2014 року, м. Чернівці). – Чернівці, 2014. – С. 39., 2014)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович; Кашперук-Карпюк, Інна Сергіївна (Природничі читання, присвячена 70 – річчю БДМУ. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві: Матеріали науково-практичних конференцій (16-19 травня 2014 року, м. Чернівці). – Чернівці, 2014. – С. 37-38., 2014)
 • Кашперук-Карпюк, Інна Сергіївна; Заруднєва, А.А.; Проняєв, Дмитро Володимирович (Перший крок в науку – 2014: матеріали ХІ міжнародної студентської наукової конференції (3-4 квітня 2014 року). – Вінниця, 2014. – С.213-214., 2014-04-03)
 • Флуєраш, О. А.; Проняєв, Дмитро Володимирович (Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених // Хист – 2014.– Вип. 16. - С. 189., 2014)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. ХІІІ, №2. – С. 218-221., 2014)
  Актуальність даного дослідження зумовлена різноманітністю патологічних станів матки (агенезія, аплазія, атрезія матки, дидельфінна, подвійна матка та багато інших) та необхідністю розроблення нових хірургічних технологій ...
 • Кашперук-Карпюк, Інна Сергіївна; Проняєв, Дмитро Володимирович (Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Т. 3 – С. 265-268., 2014)
  Congenital defects of development occupy the 3rd position among the causes of perinatal mortality. In addition, in Ukraine there is a tendency to the reduction of birth rate caused by increased morbidity which, in its turn, ...
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Буковинський медичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 242-244., 2014)
  Зважаючи на складність пренатальної та постнатальної діагностики гінекологічної патології, на сьогодні актуальними завданнями фундаментальної медицини є встановлення стандартів анатомічної будо- ви органів різних систем ...
 • Кашперук-Карпюк, Інна Сергіївна; Проняєв, Дмитро Володимирович (Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Т13, Вип. 4 (44). – С. 117-119., 2013)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович; Вівсяна, І.А. (Перший крок в науку – 2014: матеріали ХІ міжнародної студентської наукової конференції (3-4 квітня 2014 року). – Вінниця, 2014. – С.229., 2014-04-03)
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених // Хист – 2014.– Вип. 16. - С. 186., 2014-04)

View more