DSpace Repository

Акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

Акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

Recent Submissions

 • Соловей, В.М. (Буковинський державний медичний університет, 2021)
 • Боршуляк, А.А.; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Цисар, Юлія Василівна; Андрієць, Анатолій Володимирович; Боршуляк, А.А.; Андриец, О.А.; Цисарь, Ю.В.; Андриец, А.В.; Borshulyak, A.A.; Andriets, O.A.; Tsysar, Yu.V.; Andriets, A.V. (Буковинський медичний вісник, 2021)
  Резюме. Порушення менструального циклу є дівчат пубертатного віку на тлі гормонального дисбалансу посідають вагоме місце в структурі гінекологічної патології, оскільки в подальшому можуть призвести до стійких та незворотних ...
 • Боршуляк, А.А.; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Андрієць, А.В.; Семеняк, Аліна Вікторівна; Боршуляк, А.А.; Андриец, О.А.; Андриец, А.В.; Семеняк, А.В.; Borshuliak, A. A.; Andriets, O.A.; Andriets, A.V.; Semeniak, A.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2021)
  Мета дослідження. Провести аналіз метаболічних процесів при формуванні порушення менструальної функції на тлі ожиріння у дівчат-підлітків, для вдосконалення у них методів діагностики розладів менструальної функції. Висновки. ...
 • Юзько, В.О.; Юзько, Олександр Михайлович; Юзько, В.А.; Юзько, А.М.; Yuzko, V.O.; Yuzko, O.M. (Буковинський медичний вісник, 2021)
  Мета роботи – провести ретроспективну порівняльну характеристику в пацієнток із безпліддям, які приймали або не приймали мелатонін при допоміжних репродуктивних технологіях (ДРТ). Висновки. Обстежені нами жінки контрольної ...
 • Семеняк, Аліна Вікторівна; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Ніцович, Ігор Романович; Коляндрецька, С.В.; Хрикова, Л.В.; Семеняк, А.В.; Андриец, О.А.; Ницович, И.Р.; Коляндрецкая, С.В.; Хрикова, Л.В.; Semenyak, A.V.; Andriets, O.A.; Nitsovich, I.R.; Kolyandretska, S.V.; Hrykova, L.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2020)
  Резюме. Вступ. Лікування полігідрамніону, як наслідку інфекційного процесу, є складним завданням, оскільки вимагає термінових результатів. У випадку нечутливості умовно патогенної чи патогенної мікрофлори або наявності ...
 • Лісова, Катерина; Каліновська, Ірина; Токар, Петро; Лисовая, К.; Калиновская, И.; Токар, П.; Lisova, K.; Kalinovska, I.; Tokar, P. (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2020)
  В 2020 году исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Каспаровича Венцковского – первого заведующего кафедры акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского университета. В статье приведено краткое ...
 • Цисар, Юлія Василівна; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Цисарь, Ю.В.; Андриец, О.А.; Tsysar, Yu.V.; Andriets, O.A. (Буковинський медичний вісник, 2020)
  Резюме. Пубертатні маткові кровотечі посідають вагоме місце в структурі гінекологічної патології, оскільки в подальшому можуть призвести до стійких та незворотних змін у процесі становлення репродуктивної системи. Мета ...
 • Дубик, Л.В.; Юзько, Олександр Михайлович; Приймак, Світлана Григорівна; Дубик, Л.В.; Юзько, А.М.; Приймак, С.Г.; Dubyk, L.V.; Yuzko, O.M.; Pryimak, S.G. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2019)
  Резюме. Вступ. У статті представлені результати імуноферментного аналізу Е-селектину в сироватці крові вагітних із фізіологічною вагітністю та невиношуванням вагітності. Невиношування вагітності, особливо на ранніх термінах, ...
 • Ясніковська, Світлана Михайлівна; Ясниковская, С.М.; Yasnikovska, S. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2018)
  Резюме. Вступ. Прогресивне зростання частоти анемії у вагітних за останнє десятиріччя (за даними ВООЗ від 20% до 80%) зумовлює актуальність даної патології. Анемія є фактором високого ризику розвитку гестозу, акушерських ...
 • Дяк, К.В.; Юзько, Олександр Михайлович; Дяк, К.В.; Юзько, А.М.; Dyak, K.V.; Yzko, O.M. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2017)
  Вступ. Продовжує залишатися актуальним питання щодо впровадження у клінічну практику маркерів прогнозування передчасних пологів для розуміння їх причин та більш раннього лікування тих порушень, що провокують передчасні ...
 • Дяк, К.В.; Юзько, Олександр Михайлович; Дяк, К.В.; Юзько, А.М.; Dyak, K.V.; Ysko, A.M. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2017)
  Вступ. Сучасний підхід до проблеми спонтанних передчасних пологів базується на уточненні механізмів їх виникнення, а також на своєчасному послідовному проведенні профілактичних заходів. У даний час немає жодного тесту, ...
 • Ніцович, Ігор Романович; Юзько, Олександр Михайлович; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Семеняк, Аліна Вікторівна; Ницович, И.Р.; Юзько, А.М.; Андриец, О.А.; Семеняк, А.В.; Nytsovych, I.R.; Yuzko, O.M.; Andriyets, O.A.; Semenyak, A.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2017)
  Вступ. Основна роль у лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів належить антибіотикотерапії, яка стає ефективною за умови створення високих, довготривалих концентрацій лікарської речовини у вогнищі мікробного ...
 • Семеняк, Аліна Вікторівна; Юзько, Олександр Михайлович; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Ніцович, Ігор Романович; Дикусаров, Володимир Володимирович; Семеняк, А.В.; Юзько, А.М.; Андриец, О.А.; Ницович, И.Р.; Дикусаров, В.В.; Semenyak, A.V.; Yuzko, O.M.; Andriyets, O.A.; Nytsovych, I.R.; Dikusarov, V.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2017)
  Вступ. Запальні захворювання жіночих статевих органів (ЗЗЖСО) займають перше місце серед інших нозологій в гінекології та являються причиною багатьох порушень репродуктивної функції жінок, серед яких найбільш значимими є ...
 • Барбе, Адріан Михайлович; Бербець, Андрій Миколайович; Давиденко, Ігор Святославович; Юзько, Олександр Михайлович; Барбэ, А.М.; Бербец, А.Н.; Давиденко, И.С.; Юзько, А.М.; Barbe, A.M.; Berbets, A.M.; Davydenko, I.S.; Yuzko, O.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – розроблення та визначення ефективності експериментальної моделі ендометріозу на білих самках щурів. Матеріал і методи. В експерименті взяли участь 23 статевозрілі нелінійні білі щури Rattus Norvegicus Wistar ...
 • Цисар, Юлія Василівна; Цисарь, Ю.В.; Tsisar, Y.V. (Буковинський медичний вісник, 2019)
  Резюме. Одним із факторів, який впливає на становлення репродуктивної системи та становлення менструальної функції, зокрема, є патологія щитоподібної залози. Від функціонального стану репродуктивної системи дівчат у дитинстві ...
 • Цисар, Юлія Василівна; Албота, О.М.; Приймак, Світлана Григорівна; Цисарь, Ю.В.; Албота, Е.Н.; Приймак, С.Г.; Tsysar, Yu.V.; Albota, E.N.; Priymak, S.G. (Буковинський медичний вісник, 2019)
  Резюме. Порушення менструального циклу посідають вагоме місце в структурі гінекологічної патології, оскільки в подальшому можуть призвести до стійких та незворотних змін репродуктивної системи. Мета роботи – дослідити ...
 • Юзько, Олександр Михайлович; Юзько, А.М.; Yuzko, O.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Мета роботи – дослідити в жінок із безпліддям та аномальними матковими кровотечами (АМК) роль порушень щитоподібної залози (ЩЗ). Матеріал і методи. Згідно з метою нашої роботи нами обстежено 50 жінок із безпліддям трубного ...
 • Андрієць, А.В.; Юзько, Олександр Михайлович; Андриец, А.В.; Юзько, А.М.; Andriiets, A.V.; Yuzko, O.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Мета роботи – вивчити рівень антимюллерового гормону крові в пацієнток із безпліддям при ендометріозі яєчників. Матеріали та методи. Об'єктом дослідження стали 55 пацієнток із безпліддям при наявному ендометріозі яєчників ...
 • Бербець, Андрій Миколайович; Барбе, Адріан Михайлович; Юзько, Олександр Михайлович; Бербец, А.Н.; Барбе, А.М.; Юзько, А.М.; Berbets, A.M.; Barbe, А.М.; Yuzko, О.М. (Клінічна та експериментальна патологія, 2017)
  Мета роботи – встановити наявність взаємозв'язку між функціонуванням шишкоподібної залози, імунною системою та вагітністю. Матеріал і методи. Дослідження проведено на 20 статевозрілих нелінійних білих щурах Rattus Norvegicus ...
 • Цисар, Юлія Василівна; Цисарь, Ю.В.; Tsysar, Yu.V. (Буковинський медичний вісник, 2018)
  Резюме. Гормональний профіль підростаючого організму та баланс гормонів зокрема є запорукою міцного здоров'я. Зміни гормонального профілю у дівчат-підлітків сприяють розвитку порушень менструального циклу та розвитку ...

View more