Тези

 

Recent Submissions

 • Юр'єва, Лілія Миколаївна (Клінічна та експериментальна патологія, 2011)
 • Ніцович, Ігор Романович; Андрієць, Оксана Анатоліївна; Семеняк, Аліна Вікторівна (Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВМ(Ф)НЗ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ», 2012-04-26)
  Перед медуніверситетами стоїть завдання підготувати висококваліфікованих фахівців, які повинні володіти сучасними навичками, знаннями та досягненнями клінічної медицини, бути готовим прийняти на себе відповідальність за ...
 • Ніцович, Ігор Романович; Семеняк, Аліна Вікторівна (Матеріали навчально-методичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ", 2012-04-18)
  Організація підготовки спеціалістів на етапі післядипломної освіти має суттєві відмінності, які обумовлені, перш за все, нетривалим періодом навчання, багатоканальністю інформації, що потребує її концентрації і адаптації ...
 • Ніцович, Ігор Романович (Матеріали навчально-методичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ", 2012-04-18)
  Сучасна дійсність ставить перед медичними університетами завдання підготувати випускників високої кваліфікації, думаючого, грамотного, самостійного лікаря. Він повинен володіти найновішими досягненнями клінічної медицини ...
 • Ніцович, Ігор Романович (Матеріали навчально-методичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ", 2012-04-18)
  Підготовка фахівців за напрямом професійного спрямування проводиться на базі освітньо-кваліфікаційної програми підготовки спеціаліста і спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої осо¬бистості і підготовку ...
 • Ніцович, Ігор Романович (Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.-Чернівці, 2012-02-14)
  Серед багатьох чинників ризику виникнення різноманітних ускладнень вагітності та пологів останніми роками всі частіше постають інфекційні та запальні процеси статевих органів. Передумовами виникнення запального стану ...
 • Панчошак, Аліна Володимирівна; Шипчук, Інна Володимирівна; Ніцович, Ігор Романович (Буковинський державний медичний університет. Всеукраїнський журнал студентів та молодих вчених "Хист", 2015)
  Цукровий діабет у вагітних ускладнює близько 9,3% загальної кількості пологів та вагітності. У вагітних з цукровим діабетом (ЦД) великий відсоток розвитку гестаційних ускладнень пов’язаних з розвитком гострого пієлонефриту, ...
 • Ніцович, Ігор Романович (Буковинський державний медичний університет. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 22 квітня 2015 р.)., 2015)
  Для правильної організації навчального процесу має велике значення індивідуальна робота студентів, впровадження нових методів навчання. Якщо не відбудуться зміни у мисленні викладачів, оновленні і свого рівня знань та ...
 • Bakun, Oksana; Kupchanko, V.G.; Boychuk, N.V. (Ужгородський національний університет, 2015)
  Introduction. In the structure of infertile marriage the main place has still been kept by a tubal factor. The frequency of this infertility factor reaches 18-73%. Target of the study. To determine the level of antiovarian ...
 • Бакун, Оксана Валеріанівна; Гречко, Ольга Вікторівна (Буковинський державний медичний університет, 2015)
  Генітальний ендометріоз - поширене захворювання у жінок репродуктивного та перименопаузального віку. Ендометріоз є хронічним прогресуючим захворюванням і рецидивним захворюванням, від якого страждають від 12 до 60 % жінок ...
 • Закутній, Тарас Олександрович; Бакун, Оксана Валеріанівна (Буковинський державний медичний університет, 2015)
  У структурі безплідного шлюбу основне місце продовжує займати трубний фактор, його частота досягає 18 - 73%. Сьогодні визнано, що запліднення in vitro і перенос ембріонів (ЗІВ і ПЕ) є найбільш ефективним і економним методом ...
 • Bakun, Oksana; Zakutnii, Taras (Буковинський державний медичний університет, 2015)
  Introduction. In the structure of infertile marriage the main place has still been kept by a tubal factor. The frequency of this infertility factor reaches 18-73%. Target of the study. To determine the level of antiovarian ...
 • Bakun, Oksana; Tymochko, Y.D. (Буковинський державний медичний університет, 2015)
  Introduction. To investigate levels of antiovarian autoantibodies in girls and young women with disturbances of menstrual cycle before and during treatment with hormonal therapy. To explain morphological changes in ovarian ...
 • Bakun, Oksana; Rathod, A. (Буковинський державний медичний університет, 2015)
  Endometriosis - a widespread disease in women of reproductive age and perimenopausal. Endometriosis is a chronic progressive disease and recurrent disease, which affects 12 to 60% of women of reproductive age. In women ...
 • Бакун, Оксана Валеріанівна; Гурніцький, Артем Едуардович (Ужгородський національний університет, 2015)
  Вступ. Гіпогалактія - це зниження секреторної функції молочних залоз в період лактації. Розрізняють первинну і вторинну гіпогалактію. Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу післяпологового періоду та дослідити вплив ...
 • Бакун, Оксана Валеріанівна; Деренько, Леся Володимирівна (2015)
  Вступ. В умовах сьогодення частота ендометріоїдного ушкодження органів репродуктивної системи коливається від 20,0% до 41,3%, а в структурі причин жіночого безпліддя дана патологія досягає 60,0%. Метою дослідження була ...
 • Бакун, Оксана Валеріанівна; Барбе, А.М. (Буковинський державний медичний університет, 2013)
  Акутальність. Вагому роль у розвитку безпліддя відіграють автоімунні процеси, серед яких й ут-ворення аутоантитіл до яєчників. Мета роботи. Дослідити рівень антиоваріальних антитіл у жінок з безпліддям. Матеріали та ...
 • Bakun, Oksana; Kupchanko, V.G.; Holyk, Roman (Ужгородський національний університет, 2015)
  Introduction: To investigate levels of antiovarian autoantibodies in girls and young women with disturbances of menstrual cycle before and during treatment with hormonal therapy. Menopause usually occurs approximately at ...
 • Бакун, Оксана Валеріанівна; Олійник, М.Г.; Небела, М.М. (Буковинський державний медичний університет, 2013)
  В результаті використання плазмаферезу у хворих із сальпінгоофоритом та безпліддям відбувається певний перерозподіл субпопуляцій лімфоцитів, зокрема кількості CDB + клітин, CD4+ і CD19+. Значну роль в позитивному впливі ...
 • Бакун, Оксана Валеріанівна; Барбе, А.М. (Буковинський державний медичний університет, 2013)
  Актуальність. ІППСШ (інфекції, які передаються переважно статевим шляхом) мають вагому роль у розвитку безпілддя й водночас в успішності проведення лікування за допомогою ДРТ. Мета роботи. Дослідити стан захворюваості на ...

View more