Навчальна література

Recent Submissions

 • Belikova, Natalia; Belikov, Olexandr; Belikova, Ludmila (Іnternational Science Group, 2023)
  According to WHO experts, the prevalence of periodontal tissue diseases reaches 98%. Among the most common dental diseases, periodontitis is one of the most common. Therefore, the tendency to progress, its diverse ...
 • Безрук, Володимир Володимирович; Нечитайло, Юрій Миколайович (БДМУ, 2023)
  Навчальний посібник призначений для підготовки до занять з дисциплін: «Пропедевтична педіатрія», галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина, освітній ступінь - магістр та «Пропедевтика педіатрії» ...
 • Бєліков, Олександр; Бєлікова, Наталія; Шайко-Шайковський, Олександр Геннадійович; Belikov, O.; Belikova, N.; Shajko-Shajkovskyi, O. (2022)
  В монографії розглянуті питання етиології, патогенезу, діагностики, систематизації, лікування та профілактики однієї з найбільш розповсюджених патологій зубощелепної системи - вторинна деформація. Представлені сучасні ...
 • Тимофієва, Марина Пилипівна; Слободська, О.В. (МЕДПРИНТ (м. Київ), 2022)
  У запропонованому виданні розглянуто теоретичні засади психології здоров’я, розкриті критерії здоров’я та здорової особистості. Важливий наголос робиться на оптимізації міжособистісної взаємодії, сприянні кращому розумінню ...
 • Тодоріко, Лілія Дмитрівна; Сем'янiв, Iгор Олександрович; Єременчук, Інга Василівна; Підвербецька, Олена Валерiївна; Сливка, Віктор Іванович (Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2021)
  У монографії розкрито питання щодо асоціації делеційного поліморфізму генів детоксикації та антиоксидантного захисту GSTM1 та GSTТ1 із перебігом та лікуванням туберкульозу. Встановлено популяційний розподіл поліморфізму ...
 • Тодоріко, Лілія Дмитрівна; Єременчук, Інга Василівна; Сем'янів, Ігор Олександрович; Підвербецька, Олена Валеріївна; Сливка, Віктор Іванович; Підвербецький, Олег Ярославович; Тодеріка, Я.І.; Березовський, Л.В. (Буковинський державний медичний університет, 2022)
  Монографія присвячена одній з актуальних проблем респіраторної медицини – чинників та механізмів формування обтяжливого впливу супутньої патології на патогенез туберкульозу легень, зменшення відсотку формування побічних ...
 • Гоженко, Анатолій Іванович; Корда, Михайло Михайлович; Попадинець, Олександр Олексійович; Попович, Ігор Львович (Фенікс, 2021)
  У монографії узагальнено дані літератури і результати власних досліджень зв'язків інформаційних параметрів – ентропії, гармонії і синхронізації – з параметрами нейро-ендокринно-імунного комплексу експериментальних тварин ...
 • Мещишен, Іван Федорович (Київ, ВСВ “Медицина”, 2016-03-18)
  Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті ...
 • Москалюк, В.Д.; Меленко, С.Р. (Буковинський державний медичний університет, 2012)
 • Ахтемійчук, Юрій Танасович (Буковинський державний медичний університет, 2008)
  У монографії в доступній для науковців і лікарів формі розглядаються актуальні питання ембріонального розвитку і становлення топографії внутрішніх органів та структур людини. Класичні методи досліджень (мікроскопія послідовних ...
 • Ахтемійчук, Юрій Танасович; Слободян, Олександр Миколайович; Хмара, Тетяна Володимирівна; Заволович, Аліна Йосипівна; Олійник, Ігор Юрійович; Проняєв, Дмитро Володимирович; Лісничок, Сергій Олександрович; Скорейко, Петро Михайлович; Власова, Олена Василівна; Товкач, Юрій Васильович; Рябий, Сергій Ілліч; Цигикало, Олександр Віталійович; Марчук, Федір Дмитрович; Марчук, Володимир Федорович; Марчук, Олег Федорович; Гузік, Наталья Миколаївна; Кривецький, Віктор Васильович (Буковинський державний медичний університет, 2011)
  Монографія містить результати досліджень з актуальних питань перинатальної анатомії людини. Вперше дано визначення перинатальної анатомії як розділу вікової анатомії, її значення для перинатальної медицини. Поряд з ...
 • Ахтемійчук, Юрій Танасович (Чернівецький медичний інститут, 1997)
  В монографії узагальнені дані літератури та власних досліджень автора щодо внутрішньоутробного розвитку органів заочеревинного простору людини. Наводяться результати вивчення органогенезу методами графічного і пластичного ...
 • Цигикало, Олександр Віталійович (Буковинська державна медична академія, 2002)
  Розглянуті питання розвитку і становлення топографії головних бронхів та легеневих судин протягом пренатального періоду онтогенезу та у новонароджених. Уточнені джерела походження основних компонентів коренів легень людини, ...
 • Бачинський, Віктор Теодосович; Ванчуляк, Олег Ярославович; Заволович, Аліна Йосипівна (Експрес аналіз гострих інтоксикацій: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: "Прут", 2011. - 32с., 2011)
 • Москалюк, Василь Деонізійович (Буковинський державний медичний університет, 2010)
 • Москалюк, Василь Деонізійович; Сокол, Андрій Миколайович; Богачик, Нона Анатоліївна; Венгловська, Ядвіга Вікентіївна; Трефаненко, Афанасій Григорович; Давиденко, Оксана Миколаївна; Мироник, Олена Володимирівна; Хилько, Іван Микитович; Рандюк, Юрій Олександрович; Сидорчук, Анюта Степанівна (Буковинський державний медичний університет, 2009-04-09)
 • Сокол, Андрій Миколайович; Богачик, Нона Анатоліївна; Москалюк, Василь Деонізійович; Венгловська, Ядвіга Вікентіївна; Трефаненко, Афанасій Григорович; Давиденко, Оксана Миколаївна; Давиденко, Ігор Святославович; Хилько, Іван Микитович; Мироник, Олена Володимирівна; Рандюк, Юрій Олександрович; Саєнко, Тетяна Євгенівна (Буковинський державний медичний університет, 2005-12-08)
 • Сокол, Андрій Миколайович; Богачик, Нона Анатоліївна; Москалюк, Василь Деонізійович; Венгловська, Ядвіга Вікентіївна; Трефаненко, Афанасій Григорович; Давиденко, Оксана Миколаївна; Хилько, Іван Микитович; Мироник, Олена Володимирівна; Рандюк, Юрій Олександрович; Саєнко, Тетяна Євгенівна (Буковинський державний медичний університет, 2007-12-13)
 • Сокол, Андрій Миколайович; Богачик, Нона Анатоліївна; Москалюк, Василь Деонізійович; Венгловська, Ядвіга Вікентіївна; Трефаненко, Афанасій Григорович; Давиденко, Оксана Миколаївна; Давиденко, Ігор Святославович; Хилько, Іван Микитович; Мироник, Олена Володимирівна; Рандюк, Юрій Олександрович; Саєнко, Тетяна Євгенівна (Буковинський державний медичний університет, 2007-03-23)
 • Сокол, Андрій Миколайович; Богачик, Нона Анатоліївна; Москалюк, Василь Деонізійович; Венгловська, Ядвіга Вікентіївна; Трефаненко, Афанасій Григорович; Хилько, Іван Микитович (Буковинський державний медичний університет, 2005-04-12)

View more