Статті

 

Recent Submissions

 • Zoriy, I.A.; Pashkovska, N.V.; Зорій, Ірина Анатоліївна; Пашковська, Наталія Вікторівна (Міжнародний ендокринологічний журнал (науково-практичний журнал), 2019)
  The purpose was to examine indicators of endothelial functional status in patients with diabetic distal symmetric polyneuropathy (DDSP) on the background of type 2 diabetes mellitus (DM), which depends on the polymorphism ...
 • Приймак, Х.В.; Зорій, Ірина Анатоліївна; Біденко, Н.В.; Pryimak, Kh.V.; Zoriy, I.A.; Bidenko, N.V. (Український неврологічний журнал (науково-практичне видання), 2019)
  Мета – дослідити електронейроміографічні (ЕНМГ) показники кінцівок і ураженість карієсом зубів у дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) залежно від вираженості моторних порушень. Висновки. Інтенсивність карієсу в ...
 • Yaremii, I.M.; Kushnir, O.Yu.; Shvets, V.I.; Yanchii, I.R.; Shvets, N.V.; Яремій, Ірина Миколаївна; Кушнір, Олександра Юріївна; Швець, Валентин Іванович; Янчій, І.Р.; Швець, Наталія Валентинівна (Фізіологічний журнал (науково-теоретичний журнал), 2019)
  The aim of this study was to determine the influence of melatonin on basal level of glucose in the blood (BG), glycogen content (GC), activities of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), pyruvate kinase (PK) and lactate ...
 • Волошин, Олександр Іванович; Сенюк, Богдана Петрівна; Волошина, Лариса Олександрівна; Присяжнюк, Василь Петрович; Доголіч, Олександра Ігорівна; Voloshyn, O.I.; Seniuk, B.P.; Voloshyna, L.O.; Prysyazhnyuk, V.P.; Dogolich, O.I. (Український терапевтичний журнал (науково-практичне видання), 2019)
  Синдром хронічної втоми (СХВ) – патологічний стан, частота ураження яких у світі невпинно зростає, але надійних лікувально-профілактичних програм реабілітації донині не розроблено. У статті висвітлено дані вітчизняних та ...
 • Волошин, Олександр Іванович; Присяжнюк, Ірина Василівна; Волошина, Лариса Олександрівна; Паньків, Іван Володимирович; Voloshyn, O.I.; Prysiazhniuk, I.V.; Voloshyna, L.O.; Pankiv, I.V. (Міжнародний ендокринологічний журнал (науково-практичний журнал), 2019)
  Резюме. У контексті глобального зростання хвороб щитоподібної залози та необхідності пошуку причин цієї тенденції у статті наведена інформація щодо найбільш поширених хімічних забруднювачів довкілля та їх негативного впливу ...
 • Волошин, Олександр Іванович; Глубоченко, Олена Володимирівна; Паньків, Іван Володимирович; Глубоченко, Володимир Григорович; Малкович, Наталія Миколаївна; Voloshin, O.I.; Glubochenko, O.V.; Pankiv, I.V.; Glubochenko, V.G.; Malkovich, N.M. (Міжнародний ендокринологічний журнал (науково-практичний журнал), 2019)
  Резюме. Стаття присвячена огляду літератури з фітотерапії хворих на цукровий діабет (ЦД) крізь призму коморбідних процесів і профілактики ускладнень. У статті приділено увагу огляду складових частин рослин, що відповідають ...
 • Власова, Олена Василівна; Безруков, Леонід Олексійович; Колоскова, Олена Костянтинівна; Vlasova, O.V.; Bezrukov, L.O.; Koloskova, O.K. (Сучасна педіатрія. Україна (медичний науково-практичний рецензований журнал), 2019)
  Мета: для покращення результатів діагностики і лікування неонатального сепсису вивчити особливості материнських чинників схильності до його розвитку в контрастних за екологічними характеристиками регіонах проживання ...
 • Ватаманюк, Наталія Вікторівна; Токар, О.М.; Vatamanyuk, N.V.; Tokar, O.M. (Новини стоматології (науково-практичний журнал), 2019)
  Мета: Оцінити вплив поетапної комплексної терапії з додаванням імуностимулятора на місцевий гуморальний імунний статус. Висновки: Запропонований комплексний метод з використанням Лікопіду був ефективним у корекції порушень ...
 • Шевченко, О.С.; Петренко, В.І.; Тодоріко, Лілія Дмитрівна; Погорєлова, О.О.; Shevchenko, O.S.; Pentrenko, V.I.; Todoriko, L.D.; Pohorielova, O.O. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  У ВІЛ-інфікованих пацієнтів дуже часто спостерігаються різноманітні ускладнення та супутні, в тому числі опортуністичні, захворювання, які погіршують стан хворого та знижують ефективність антиретровірусної терапії. З іншого ...
 • Тодоріко, Лілія Дмитрівна; Петренко, В.І.; Сем'янів, Ігор Олександрович; Шевченко, О.С.; Якимець, В.В.; Todoriko, L.D.; Petrenko, V.I.; Semianiv, I.O.; Shevchenko, O.S.; Yakimets, V.V. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  Мета роботи – оцінити ситуацію щодо сучасних підходів до лікування симптому кашлю при поширених захворюваннях бронхолегеневої системи відповідно до нових рекомендацій та клінічних настанов. Висновки. Оптимізація стандартів ...
 • Тодоріко, Лілія Дмитрівна; Петренко, В.І.; Шевченко, О.С.; Литвиненко, Н.А.; Тодоріко, А.Д.; Todoriko, L.D.; Petrenko, V.I.; Shevchenko, O.S.; Lytvynenko, N.A.; Todoriko, A.D. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  Трансформація методології навчання в європейських університетах відбувається через збільшення питомої ваги самонавчання за методикою консультативно-індивідуальної форми із залученням платформи симуляційного центру, що є ...
 • Вольф, С.Б.; Лещук, Т.Ю.; Гельберг, И.С.; Демидик, С.Н.; Алексо, Е.Н.; Тодорико, Лилия Дмитриевна; Volf, S.B.; Leshchuk, T.Yu.; Gelberg, I.S.; Demidik, S.N.; Alekso, О.M.; Todoriko, L.D. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  Мета роботи – оцінити вплив профілактичних рентгенофлюорографічних обстежень (РФО) на трансмісію туберкульозної інфекції. Висновки. Метод профілактичних РФО залишається методом виявлення туберкульозу легень, завдяки якому ...
 • Zeleniuk, V.G.; Zamorskii, I.I.; Gerush, O.V.; Shchudrova, T.S.; Goroshko, O.M.; Zeleniuk, A.R.; Зеленюк, Володимир Георгійович; Заморський, Ігор Іванович; Геруш, Олег Васильович; Щудрова, Тетяна Сергіївна; Горошко, Олександра Мар'янівна; Зеленюк, А.Р. (Фізіологічний журнал (науково-теоретичний журнал), 2019)
  The effect of certain statins with different lipophilicity (atorvastatin (ATO), lovastatin (LOV), simvastatin (SIM)) on renal function of apparently healthy rats at a conventionally effective dose of 20 mg/kg was established. ...
 • Шевченко, О.С.; Петренко, В.І.; Тодоріко, Лілія Дмитрівна; Погорєлова, О.О.; Shevchenko, O.S.; Pentrenko, V.I.; Todoriko, L.D.; Pohorielova, O.O. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  В умовах поширення захворюваності на ВІЛ-інфекцію у багатьох країнах світу та в Україні, зокрема, пізнього виявлення хворих та збільшення потужності антиретровірусної терапії лікарям усе частіше доводиться зустрічатися із ...
 • Lesnic, E.; Todoriko, L.; Malic, A.; Tafuni, O.; Леснік, Е.; Тодоріко, Лілія; Малік, А.; Тафуні, О. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  Objective – to assess the impact of diabetes mellitus on anti-tuberculosis treatment outcome in patients with pulmonary tuberculosis. Conclusions. Risk factor for acquiring tuberculosis in patients with diabetes mellitus ...
 • Lesnic, E.; Ciobanu, S.; Todoriko, L.; Malic, A.; Леснік, Е.; Чобану, С.; Тодоріко, Лілія; Малік, А. (Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (науково-практичний журнал), 2019)
  Objective – to assess the major determinants of the lost to follow-up tuberculosis patients and the role of the social support. Conclusions. After a national implementation of DOT strategy the poor treatment outcomes, ...
 • Танькут, О.В.; Дудко, Олексій Геннадійович; Tankut, O.V.; Dudko, O.G. (Ортопедія, травматологія та протезування (науково-практичний журнал), 2019)
  Мета дослідження: визначити найбільш придатні матеріали та методики їхнього застосування для пластики різних за типом і розміром дефектів суглобових поверхонь колінного суглоба під час проведення його ендопротезування. ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Макарова, Олена Вікторівна; Попелюк, Наталія Олександрівна; Sorokman, T.V.; Makarova, O.V.; Popeliuk, N.О. (Міжнародний ендокринологічний журнал (науково-практичний журнал), 2019)
  Резюме. У статті наведені результати огляду літератури щодо синдрому Мак-Кьюна – Олбрайта – Брайцева й описаний клінічний випадок даного синдрому. Синдром Мак-Кьюна – Олбрайта – Брайцева (МОБ) – генетично зумовлене ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Попелюк, Наталія Олександрівна; Макарова, Олена Вікторівна; Sorokman, T.V.; Popeliuk, N.O.; Makarova, O.V. (Міжнародний ендокринологічний журнал (науково-практичний журнал), 2019)
  Резюме. Метою роботи було навести огляд даних літератури щодо етіології і патогенезу синдрому Клайнфельтера (СК). Нами проведений огляд наукової літератури щодо СК за ключовими словами «синдром Клайнфельтера – Klinefelter ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Макарова, Олена Вікторівна; Колєснік, Д.І.; Sorokman, T.V.; Makarova, O.V.; Kolesnik, D.I. (Міжнародний ендокринологічний журнал (науково-практичний журнал), 2019)
  Мета: дослідити стан мелатонін-асоційованої гормональної системи в дітей із надмірною та нормальною масою тіла. Висновки. Встановлено, що діти із НдМТ мають вірогідно нижчі показники мелатоніну та дисбаланс мелатонін-асоційованих ...

View more