DSpace Repository

4-карбофункціоналізовані піразоли

Show simple item record

dc.contributor.author Братенко, Михайло Калінінович
dc.date.accessioned 2011-12-19T09:53:03Z
dc.date.available 2011-12-19T09:53:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other УДК 547.491.4+547.771+547.239.1+547.775+547.779
dc.identifier.uri http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/220
dc.description.abstract Дисертація присвячена розробці комплексного підходу до цілеспрямованої трансформації карбофункціоналізованих угруповань в положенні 4 піразольного ядра з метою конструювання біологічно активних ациклічних та гетероциклічних ансамблів та конденсованих систем. Розроблена методологія синтетичного застосування 4-формілпіразолів та продуктів їх конденсації з низкою N- та С- нуклеофілів для побудови складних та перспективних біологічно активних молекул: піразоло[3,4-d]піридазинів, первинних, вторинних, третинних 4-піразолілметиламінів, 4-піразолілтіазолідин-4-онів, піразоліл-4-амінометилфосфонових кислот, піроло[2,3-d]піразолів, 5-(піразол-4-іл)-2-піразолінів, 4-(5-ізоксазоліл)піразолів, (піразол-4-іл)3,4-дигідропіримі¬дин-2-онів(тіонів). Оптимізовано відомі та розроблено альтернативні високопродуктивні методи отримання 4-піразолкарбонових, піразол-4-оцтових, 3-(піразол-4-іл)пропенових, 2-(бензоїламіно)-3-піразол-4-ілпропанових, 2-аміно-3-(піразол-4-іл)пропанових кислот та вивчено їх хімічні властивості і напрямки синтетичного застосування. Встановлено, що піразол-4-карбонові кислоти та 4-амінометилпіразоли є зручними базовими системами для отримання високореакційних електрофільних реагентів: 4-ізоціанатопіразолів, 4-ізоціанатометилпіразолів, 4-карбонілізотіоціанатопіразолів, 4-ізотіоціанатометилпіразолів. Систематично досліджено поведінку отриманих електрофілів по відношенню до типових нуклеофільних реагентів. Розроблено зручний і ефективний підхід до важкодоступних високореакційних 4-хлорометилпіразолів, на основі яких вперше отримані синтетично перспективні реагенти: 4-піразолілметил¬трифенілфосфонієві солі, -тіоли, -тіо(ізотіо)ціанати, -азиди, -іміди, -ізоціанати, -ціаніди. Запропоновано нову методологію синтезу біологічно активних 4,5-дигідро-2Н-піразоло[4,3-с]хінолінів, яка ґрунтується на внутрішньомолекулярному арилюванні N-алкіл[3-(2-хлорфеніл)-4-піразоліл]метиламінів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Буковинський державний медичний університет ru_RU
dc.subject 4-карбофункціональні похідні піразолу ru_RU
dc.subject 4-піразолкарбальдегіди ru_RU
dc.subject 4-піразолкарбонові кислоти ru_RU
dc.subject 4-хлорометилпіразоли ru_RU
dc.subject 4-амінометилпіразоли ru_RU
dc.subject 4-гідроксиметилпіразоли ru_RU
dc.subject 3-(піразол-4-іл) пропенові кислоти ru_RU
dc.title 4-карбофункціоналізовані піразоли ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account