DSpace Repository

Збірники наукових та навчально-методичних форумів

Збірники наукових та навчально-методичних форумів

Recent Submissions

 • Стегніцька, Л.В. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Інфекційні агенти існували задовго до виникнення людства та супроводжують його впродовж усієї історії існування. Незважаючи на стрімкий прогрес, щодо розпізнавання та лікування хвороб, інфекції залишаються основною причиною ...
 • Слубська, А.Я. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  В сучасних умовах благодійна діяльність має вагоме суспільне значення, тому що сприяє становленню і розвитку громадянського суспільства, залучення різних категорій населення до соціальної активності, прояву високої свідомості ...
 • Синиця, В.Г. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Медична термінологія послуговується низкою термінологічних словосполучень, до складу яких входять лексичні одиниці, що позначають колір. На думку Байдашової Е.М. (2021), цей феномен у мові медицини не до кінця вивчений, ...
 • Никіфорчук, Ж.В. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  На жаль, інфекційні захворювання є досить поширеним явищем. Саме тому вчасне виявлення та лікування інфекційних захворювань важливо як для пацієнта (для уникнення розвитку ускладнень), так і для захисту оточуючих людей від ...
 • Наместюк, С.В. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Досвіт світової пандемії показав, що обмеження також може бути джерелом інновацій. Освіта змогла впоратися з завданнями, які постали перед світом у час локдауну. В роботі аналізуються проблеми розвитку сучасного освітнього ...
 • Навчук, Г.В. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Аналіз наукових джерел (Г. Золотухіна, Н. Литвиненко, Н. Місник, В. Юкала) засвідчує, що український медичний дискурс розглядається і в національно-культурній та морально-патріотичній, і в професійно-науковій та ...
 • Мойсей, А.А. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  У дослідженні продовжено пошукову роботу щодо аналізу основних етапів розвитку Буковинського державного медичного університету впродовж 1997-2021 рр.
 • Марчук, І.В. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Основним завданням паліативної допомоги є досягнення максимальної якості життя пацієнта. Час наближення природного завершення життя хворі повинні провести в умовах фізичного, емоційного та духовного комфорту.Роль сестри ...
 • Зорій, Н.І. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Очевидним є той факт, що наука сформувалася як система знань, що має на меті допомагати людям та прискорювати розвиток суспільства. Зокрема дослідники філософії медицини виокремлюють одну з особливостей розвитку медичного ...
 • Глущенко, М.О. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Кожна людина має власні психологічні межі, які обумовлюють її відносини зі світом, які визначають діапазон і силу власних дій, а також сприйнятливість до дій навколишньої дійсності. Актуальність дослідження полягає в тому, ...
 • Бицко, Н.І. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Сьогодення вимагає дослідити інфекційні хвороби з різних позицій, адже людство стикнулося з проблемою COVID-19. Вірусні інфекції залишаються причиною збільшення захворюваності та смертності, хоча дослідження у цьому напрямку ...
 • Zazulia, I.V. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The rapid development of modern society requires quality medicine. Recently, research interest in the role of medicinal plants in the medical field has intensified.
 • Yakymchuk, V.V. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The concept of “INFECTION” is a complex information entity, the content of which is formed in the public consciousness. Since a great deal of data in the modern world is provided by the variety of media and press establishments, ...
 • Vykliuk, A.O. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Medical students are the ones who need as much creative and high-quality visual component as it is possible to improve their aptitude, and one of powerful visual tools for online learning is an online board. The necessity ...
 • Tymofiieva, M.P. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The work of a nurse has a favorable attitude in medical societies in connection with the new measure of the world's needs in this profession.In addition to elementary professional characters and abilities, a nurse must ...
 • Tsurkan, M.V. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The formation of the professional speech competence of a foreign medical student includes familiarizing the foreigner with speech etiquette as a microsystem of nationally specific stable communication formulas accepted and ...
 • Skakun, I.O. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  Today's realities dictate new conditions for the development of all spheres of social activity. The scientific worldview sphere, which is traditionally vulnerable in the period of rapid changes, is not an exception in this ...
 • Shutak, L.B. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The study of a medical discourse is one of the key problems of cognitive-communicative grammar, for the sublanguage of medicine – with all its forms and means of expression and common use – is an integral part of any ...
 • Rak, O.M. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The onset of the COVID-19 pandemic forced many educational institutions to adapt and search for alternative means of implementing the educational process. Bukovinian State Medical University, like other educational ...
 • Osypenko, V.A. (Буковинський державний медичний університет, 2023)
  The events of the last three years in Ukraine are of great interest to both psychologists and practitioners. Ukrainians are going through a long-term crisis and collective trauma now. The issue of various aspects of personal ...

View more