DSpace Repository

Швидкісні показники кровотоку та показники периферичного опору сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця

Show simple item record

dc.contributor.author Тащук, Віктор Корнійович
dc.contributor.author Шорікова, Діна Валентинівна
dc.contributor.author Гінгуляк, Марія Олександрівна
dc.date.accessioned 2012-06-02T11:16:13Z
dc.date.available 2012-06-02T11:16:13Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other УДК: 616.127-005.4-06:616.132.2/.133-004.6]-07
dc.identifier.uri http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1371
dc.description.abstract У статті наведено дані показників лінійного кровотоку (усередненої за часом середньої швидкості кровотоку та максимальної швидкості кровотоку, пікової систолічної та діастолічної швидкості кровотоку), периферичного опору по загальним, внутрішнім та зовнішнім сонним артеріям у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в поєднаному перебігу з ішемічною хворобою серця (ІХС) при дуплексному скануванні у допплерівському режимі. Встановлено, що на фоні ГХ в поєднанні з ІХС мають місце як зміни показників лінійного кровотоку так і периферичного опору. Виявлені зміни були різноспрямованими, з переважним зниженням кровотоку у внутрішніх сонних артеріях та підвищенням – у зовнішніх та загальних сонних артеріях. В той же час, разом з підвищенням об’ємних показників периферичний опір у зовнішніх сонних артеріях, навпаки, знижувався. У внутрішніх сонних зниження об’ємного кровотоку практично не супроводжувалось зміною периферичного опору. Також було встановлено наявність асиметрії кровотоку у сонних артеріях. Одержані результати зумовлюють необхідність врахування цих змін в перебігу даної патології, а також адекватної медикаментозної корекції. ru_RU
dc.description.sponsorship Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Галицький лікарський вісник ru_RU
dc.subject гіпертонічна хвороба ru_RU
dc.subject ішемічна хвороба серця ru_RU
dc.subject сонні артерії ru_RU
dc.subject швидкість кровотоку ru_RU
dc.subject периферичний опір ru_RU
dc.title Швидкісні показники кровотоку та показники периферичного опору сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account