DSpace Repository

Застосування S-амлодипіну та його комбінації з лізиноприлом у хворих на гіпертонічну хворобу: вплив на гемодинаміку та метаболічні показники

Show simple item record

dc.contributor.author Петринич, Оксана Анатоліївна
dc.date.accessioned 2012-05-31T18:30:00Z
dc.date.available 2012-05-31T18:30:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1359
dc.description.abstract Мета дослідження. Вивчити вплив S-амлодипіну та його комбінації з лізиноприлом на гемодинаміку та метаболічні показники у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Матеріали і методи. Обстежено 44 хворих на ГХ І-ІІ стадій, у яких вивчали показники артеріального тиску (АТ), інсулінорезистентності (ІР), вуглеводного та ліпідного обміну, вміст фактора некрозу пухлин-α (TNF-α), пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантний захист (АОЗ), рівень кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену (NO), систему гемостазу та протеолітичну активність крові в динаміці лікування. Контрольну групу склали 24 практично здорові особи, репрезентативні за віком і статтю. Одержані результати. Встановлено, що монотерапія S-амлодипіном дозволяє знизити систолічний та діастолічний АТ до цільового рівня у 54,17 % та 45,83 % хворих на ГХ відповідно, а під впливом комбінованого антигіпертензивного лікування цільові рівні АТ досягаються у 90 % хворих. Монотерапія S-амлодипіном та комбіноване лікування не впливали на показники ІР, вуглеводного та ліпідного обміну, вміст TNF-α, кінцевих метаболітів NO, однак знижували ПОЛ, підвищували АОЗ. Лікування S-амлодипіном покращувало фібриноліз, а комбінована терапія додатково зменшувала рівень фібриногену, підвищувала активність антитромбіну ІІІ, знижувала лізис низькомолекулярних білків у хворих на ГХ. Висновки. S-амлодипін та його комбінація з лізиноприлом позитивно впливають на гемодинаміку та метаболічні показники у хворих ГХ без випадків поганої переносимості лікування. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії ru_RU
dc.subject гіпертонічна хвороба ru_RU
dc.subject лікування ru_RU
dc.subject S-амлодипін ru_RU
dc.subject лізиноприл ru_RU
dc.subject фактор некрозу пухлин-α ru_RU
dc.subject гипертоническая болезнь ru_RU
dc.subject лечение ru_RU
dc.subject S-амлодипин ru_RU
dc.subject лизиноприл ru_RU
dc.subject фактор некроза опухолей-α ru_RU
dc.subject essential hypertension ru_RU
dc.subject treatment ru_RU
dc.subject S-amlodipine ru_RU
dc.subject lisinopril ru_RU
dc.subject tumor necrosis factor-α ru_RU
dc.title Застосування S-амлодипіну та його комбінації з лізиноприлом у хворих на гіпертонічну хворобу: вплив на гемодинаміку та метаболічні показники ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account