DSpace Repository

Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗ

Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗ

 

Recent Submissions

 • Гуцуляк, Р.В.; Hutsulyak, R.V. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  На основі проспективного спостереження за 2544 вагітними одержані дані про вихід вагітностей та наслідки пологів серед сільських жінок Прикарпаття. Виявлена тенденція до зниження народжуваності та зростання акушерської ...
 • Таралло, Володимир Леонідович (Буковинський медичний вісник, 1997)
  The law on survival of the population opened by the author in 1995 promotes the constructive analysis of global social processes through parameters of the population health and its forecasting.
 • Власик, Леонід Іванович; Vlasyk, L.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Досліджували нефротоксичну дію цезію йодиду при тривалому введенні молодим щурам в дозах 0,2; 2,0 та 20 мг-кг-1 маси тіла на фоні гіпер- та гіпонатрієвої дієти. Встановлено, що за умов гіпернатрієвої дієти тварини реагували ...
 • Ясинський, Цезар Володимирович; Шульгіна, Віра Вікторівна; Ясинська, Ельвіра Цезарівна; Павлуник, К.І.; Yasynsjkyi, Ts.; Shuljghina, T.V.; Yasynsjka, Ye.Ts.; Pavlunyk, K.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  На основі аналізу даних літератури наголошується, що вичерпну повноцінну характеристику ревматизму на популяційному рівні можна одержати тільки при одночасному вивченні його як масового захворювання і як інфекційного, із ...
 • Таралло, Володимир Леонідович; Tarallo, V.L. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  У даній статті розглянуто взаємовідносини між якістю територій мешкання і демографічними параметрами здоров'я населення при рішенні проблем в системі "суспільство – навколишнє середовище". Середовище тут розглядається як ...
 • Шульгіна, Віра Вікторівна; Пішак, Ольга Василівна; Shulgina, V.V.; Pyshak, O.V. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  На основі поглибленого вивчення звертальності із застосуванням методики суцільного обліку контингентів хворих отримано дані про динаміку захворюваності на ревматизм та статево-вікових особливостей його поширеності серед ...
 • Кардаш, Василь Едуардович; Зубович, Антон Полікарпович; Михайлик, В.А.; Зімагоров, В.І.; Kardash, V.Ye.; Zubovych, A.P.; Mikhailyk, V.A.; Zimagorov, V.I. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  В статті обгрунтовується необхідність впровадження страхової медицини на принципах обов'язкового медичного страхування, розкривається значення бюджетно-страхової медицини для діяльності страхових організацій.
 • Таралло, Володимир Леонідович; Tarallo, V.L. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  Створено модель динамічного спостереження за захворюваністю, перебігом і наслідками хронічних хвороб, що стали провідними причинами смерті населення, на прикладі хронічних хвороб системи кровообігу. Встановлена її придатність ...
 • Таралло, Володимир Леонідович; Tarallo, V.L. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  Обговорюються методологічні аспекти удосконалення системи управління охороною здоров'я, одержані за матеріалами системного аналізу проблем.
 • Бідучак, Анжела Степанівна (International independent scientific journal. 2019. №4(2). – Р. 26-27., 2019)
  The article discusses some aspects of teaching student review. The main types of abstracts, the basic requirements and the model for writing an abstract are analyzed.
 • Навчук, Ігор Васильович; Навчук, И.В.; Navchuk, I.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2012)
  Вивчено і проаналізовано зв'язок між показниками захворюваності на хвороби системи кровообігу, їх поширеності та смертності від них серед сільського населення. Виявлено прямий кореляційний зв'язок середньої сили між рівнями ...
 • Чебан, Василь Іванович; Пересунько, Олександр Петрович; Юзько, Олександр Михайлович; Cheban, V.I.; Peresunko, O.P.; Uzko, O.M. (Буковинський медичний вісник, 2000)
  Вивчено соціально-гігієнічні особливості захворюваності сільського жіночого населення та проведено клініко-генеалогічний аналіз. Виявлено групи ризику можливого виникнення злоякісних пухлин жіночої репродуктивної системи. ...
 • Понцак, Сергій Іванович; Pontsak, S.I. (Буковинський медичний вісник, 2003)
  Наведено результати проведених епідеміологічних досліджень щодо виникнення такої акушерської патології, як анемія вагітних, Визначено деякі аспекти соціально-медичної профілактики даної патології.
 • Пішак, Василь Павлович; Кардаш, Василь Едуардович; Білоус, Володимир Іванович; Білоус, Володимир Володимирович (Буковинський медичний вісник, 2003)
  У статті висвітлені уточнені дані про місце народження та життєвий шлях буковинця, видатною вченого-хірурга І.А. Мікулича-Радецького.
 • Кардаш, Василь Едуардович; Зубович, Антон Полікарпович; Кардаш, Галина Ярославівна; Kardash, B.Ye.; Zubovych, A.P.; Kardash, G.Ya. (Буковинський медичний вісник, 2000)
  Автори розглядають питання порушень ритму та провідності серця серед міських жителів, характеризують їх залежно від віку, статі, освіти тощо.
 • Білоус, Володимир Іванович; Пішак, Василь Павлович; Кардаш, Василь Едуардович; Білоус, Володимир Володимирович; Bilous, V.I.; Pishak, V.P.; Kardash, V.E.; Bilous, V.V. (Буковинський медичний вісник, 2004)
  На прикладі становлення і розвитку земської медицини Хотинського повіту Бессарабської губернії вперше висвітлені соціальний стан земських медиків, умови та зміст їх діяльності.
 • Кардаш, Василь Едуардович; Таралло, Володимир Леонідович; Петюх, Ольга Володимирівна; Kardash, V.E.; Tarallo, V.L.; Petiukh, O.V. (Буковинський медичний вісник, 2004)
  Описана 60-річна історія становлення та розвитку кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я. Наведені основні наукові і педагогічні досягнення кафедри. Згадані всі співробітники, їхні наукові та педагогічні ...
 • Навчук, Ігор Васильович; Navchuk, I.V. (Буковинський медичний вісник, 2012)
  Досліджено рівень знань сільських лікарів щодо превентивних технологій хвороб системи кровообігу. Виявлено загалом достатній рівень знань лікарів із питань медичної профілактики, проте більшість опитаних фахівців вважають ...
 • Марусик, Ульяна Іванівна; Власова, Олена Василівна; Грицюк, Мар'яна Іванівна; Бебих, Валентина Володимирівна (Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(4)., 2019)
  Sepsis is a severe illness during the neonatal period. Despite significant advances in the care of newborn infants, sepsis remains a leading cause of neonatal morbidity and mortality. The overall incidence ...
 • Навчук, Ігор Васильович; Навчук, Галина Василівна; Собко, Діана Ігорівна (The scientific heritage. No 26 (2018). Р.1., 2018)
  An association between the morbidity and mortality rates of the rural population with circulatory diseases has been studied and analyzed. And it has been proved that the mortality rate of the adult population from acute ...

View more