DSpace Repository

Тези. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

Тези. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

 

Recent Submissions

 • Волошин, Олексадр Іванович; Горевич, Світлана Сергіївна; Волошина, Лариса Олександрівна (Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» (м. Київ, 22.11.2019 р.). – К. – 2019. – С. 37-38., 2019-11-22)
  Продукти бджільництва (прополіс, пилок бджолиний та мед) - ефективні засоби підвищення ефективності другого етапу реабілітації хворих із синдромом хронічної втоми. Доцільні подальші пошуки їх застосування в аспекті повного ...
 • Бачук-Понич, Наталія Володимирівна (Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 115-116., 2019-02-11)
  Результати проведеного дослідження свідчать про позитивні тенденції впливу холопланту на рівні холестерину і тригліцеридів, як біохімічних маркерів атеросклерозу. Хронічний некалькульозний холецистит є прихованим фактором ...
 • Васюк, Валентина Леонідівна (Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 118-119., 2019-02-11)
  В патогенезі розвитку гепатопатії на тлі залізодефіцитної анемії головну роль відіграє дисбіоз, оскільки квертулін, як один із найактивніших андидісбіотичних засобів здійснює гепатопротекторну дію, в значній мірі впливаючи ...
 • Ілащук, Тетяна Олександрівна; Плеш, Ігор Антонович; Сидорчук, Лариса Петрівна; Тащук, Віктор Корнелійович; Федів, Олександр Іванович; Хухліна, Оксана Святославівна (Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 114-115., 2019-02-11)
  Перспективними та актуальними є дослідження, науковий напрямок яких спрямований на сучасні, новітні, високотехнологічні інструментальні та функціональні методи діагностики, прогнозування перебігу і лікування хворих на ...
 • Ілащук, Тетяна Олександрівна (Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 122-123., 2019-02-11)
  Проведені дослідження дозволили поглибити уявлення про механізми розвитку, прогресування патологічних змін органів ендокриннох системи, травнох системи у хворих на дифузні зміни печінки невірусного походження, артеріальну ...
 • Доголіч, Олександра Ігорівна (Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 121., 2019-02-11)
  Подагра є потенційно виліковним захворюванням, досягнення контролю над гіперурікемією дозволяє зменшити захворюваність на хронічний подагричний артрит, запобігає ураженню нирок, ендокринної та серцево-судинної систем.
 • Бобкович, Катерина Олегівна; Давидова, Наталія Валентинівна (Система повышения квалификации педагогических кадров в ВУЗах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспективы развития: Материалы научно–практической конференции (18 апреля 2018 р.). – Ташкент, 2018. – С. 42-43., 2018-04-18)
  Modern pedagogical practice requires the teacher to adapt to new high telecommunication technologies in order to simplify the process of teaching, control of training and personal approach to students evaluation. Applying ...
 • Лукашевич, Інна Василівна (Медичні перспективи. – 2018. – Т.23. - № 2, Ч. І. – С. 95-96., 2018)
  Результати дослідження свідчать про необхідність гендерного підходу до оцінки параклінічних показників перебігу стабільної стенокардії напруги, що значно збільшить вірогідність вчасної постановки діагнозу та призначення ...
 • Лукашевич, Інна Василівна; Присяжнюк, Василь Петрович (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 137-138., 2018-04-18)
  З допомогою Е-Learning на практичних заняттях студенти мають змогу наочно засвоїти матеріал при розгляді різних клінічних випадків, надає можливість не тільки продемонструвати різноманітну симптоматику захворювань ...
 • Лукашевич, Інна Василівна; Бачук-Понич, Наталія Володимирівна (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 135-136., 2018-04-18)
  Досвід викладання свідчить про більшу мотивацію студентів до вивчення навчального матеріалу порівняно зі студентами минулих років, спостерігається підвищення виробничої дисципліни студентів, а також психологічна готовність ...
 • Ілащук, Тетяна Олександрівна; Малкович, Наталія Миколаївна (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 405-407., 2018-04-18)
  Водночас слід зауважити, що ніякі інтерактивні методи навчання не можуть повністю замінити роботу майбутніх лікарів зі справжніми реальними пацієнтами, людьми різного темпераменту, різним ставленням до своїх проблем. Належне ...
 • Волошин, Олександр Іванович; Сенюк, Богдана Петрівна (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 48-49., 2018-04-18)
  Нинішня епоха людства характеризується прогресуючим погіршенням стану довкілля, зростаючими темпами життя та супутніми їх хронічними стресами, прихованим негативним впливом різних сучасних гаджетів, в тому числі сприяючим ...
 • Борейко, Лілія Дмитрівна; Плеш, Ігор Антонович; Сенюк, Богдана Петрівна; Сливка, Н.О.; Кшановська, Г.І. (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 37-38., 2018-04-18)
  Застосування інформаційно-комунікативних технологій у вигляді мультимедійних лекцій дозволяє покращити якість викладання майбутнім медсестрам-бакалаврам терапевтичних дисциплін із врахуванням вимог сьогодення.
 • Бобкович, Катерина Олегівна (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 32-33., 2018-04-18)
  Диференційоване використання різних форм кейс-методу дозволить оптимізувати викладання дисциплін терапевтичного профілю на всіх етапах навчання.
 • Волошин, Олександр Іванович (Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). Чернівці, 2018. – С. 393-394., 2018-04-18)
  Перспективу в активізації і покращенні цього процесу вбачаємо в поліпшенні діагностичної бази лікувальних установ, залученні клінічних ординаторів до навчання в новоствореному симуляційному центрі БДМУ, налагодженні тісних ...
 • Ілащук, Тетяна Олександрівна (Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції проферсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – С. 75-76., 2018-02-12)
  Elder patients age, higher class of acute left ventricular failure, presence of diabetes mellitus and chronic heart failure, anterior localisation of acute myocardial infarction, smoking and obesity, ejection fraction low ...
 • Глубоченко, Олена Володимирівна (Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції проферсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – С. 73-74., 2018-02-12)
  Patients with comorbidities had significantly higher scores in ASDAS, BASMI, BASFI. The frequency of comorbidities was higher in the patients with peripheral joints involvement and assotiated with more active disease and ...
 • Волошин, Олександр Іванович; Доголіч, Олександра Ігорівна (Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції проферсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – С. 99., 2018-02-12)
  Надмірні темпи життя, стреси при неповноцінному харчуванні, недосипанні тагіподинамії, а також схильності до ожиріння можуть супроводжуватися вторинним імунодефіцитним станом помірного ступеня. Застосування віта-мелатоніну, ...
 • Васюк, Валентина Леонідівна (Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції проферсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – С. 97-98., 2018-02-12)
  Лікування імунотоном добре переноситься при схильності до гіпотонії. Лише у хворих зі схільністю до гіпертензії та астено-невротичними явищами, на тлі домінуючого астено-депресивного синдрому на 10-12 день лікування ...
 • Бобкович, Катерина Олегівна; Шевчук, Світлана Михайлівна (Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції проферсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – С. 71-72., 2018-02-12)
  It is expedient to prescribe small doses of metformin, which improves glucose tolerance, helps to normalize body weight and optimizes standard antihypertensive therapy to the patients with arterial hypertension against a ...

View more