DSpace Repository

Статті. Кафедра мікробіології та вірусології

Статті. Кафедра мікробіології та вірусології

 

Recent Submissions

 • Сидорчук, Леонід Ігорович; Сидорчук, Анюта Степанівна; Сидорчук, Л.И.; Сидорчук, А.С.; Sydorchuk, L.I.; Sydorchuk, A.S. (Міжнародний ендокринологічний журнал, 2018)
  Мета. Встановлення мікробіологічної структури (видовий склад і популяційний рівень мікрофлори) приепітеліальної біологічної плівки слизової оболонки товстої кишки білих щурів з експериментальним гіпотиреозом. Висновки. В ...
 • Котельбан, А.В.; Годованець, Оксана Іванівна; Бурденюк, Іван Павлович; Котельбан, А.В.; Годованець, О.И.; Бурденюк, И.П.; Kotelban, А.V.; Godovanets, О.I.; Burdeniuk, I.Р. (Вісник стоматології, 2017)
  Проведено мікробіологічне обстеження дітей, хворих, на цукровий діабет І типу та соматично здорових дітей віком 12 років. Представлено спектр мікробної флори в ротовій порожнині дітей із ознаками хронічного катарального ...
 • Сидорчук, Леонід Ігорович; Міхєєв, Андрій Олександрович; Сидорчук, Руслан Ігорович; Джуряк, Валентина Степанівна; Сидорчук, Ігор Йосипович; Сидорчук, Л.И.; Михеев, А.А.; Сидорчук, Р.И.; Джуряк, В.С.; Сидорчук, И.И.; Sydorchuk, L.I.; Mikheev, A.O.; Sydorchuk, R.I.; Dzhuryak, V.S.; Sydorchuk, I.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2021)
  Мета дослідження – проаналізувати таксономічний склад, якісні мікроекологічні показники (індекс постійності, частоти зустрічальності, індекси видового багатства Маргалефа, видового різноманіття Уіттекера та видового ...
 • Сидорчук, Леонід Ігорович; Гаврилюк, Олеся Іванівна; Дейнека, Святослав Євгенович; Міхєєв, Андрій Олександрович; Сидорчук, Руслан Ігорович; Бліндер, Олена Олександрівна; Сидорчук, Ігор Йосипович; Сидорчук, Л.И.; Гаврилюк, О.И.; Дейнека, С.Е.; Михеев, А.А.; Сидорчук, Р.И.; Блиндер, Е.А.; Сидорчук, И.И.; Sydorchuk, L.I.; Gavrilyuk, O.I.; Deineka, S.Y.; Mikheev, A.O.; Sydorchuk, R.I.; Blinder, O.O.; Sydorchuk, I.Ye. (Буковинський медичний вісник, 2021)
  Мета – встановлення у збудників інфекційно-запального процесу сечовивідних шляхів у чоловіків, хворих на калькульозний пієлонефрит, антилізоцимної, антикомплементарної, антиімуноглобулінової активності та інгібуючої дії ...
 • Сидорчук, Леонід Ігорович; Попович, В.Б.; Міхєєв, Андрій Олександрович; Сидорчук, Ігор Йосипович; Джуряк, Валентина Степанівна; Сидорчук, Л.И.; Попович, В.Б.; Михеев, А.А.; Сидорчук, И.И.; Джуряк, В.С.; Sydorchuk, L.I.; Popovych, V.B.; Mikheyev, A.O.; Sydorchuk, I.Y.; Dzhuryak, V.S. (Буковинський медичний вісник, 2020)
  Резюме. Актуальність. Річниця дня народження та вагомі заслуги для світової науки та боротьбі з особливо небезпечними інфекціями Володимира Ароновича Хавкіна спонукало авторів пригадати славетні сторінки історії, які ...
 • Бендас, Володимир Васильович; Яковичук, Ніна Дмитрівна; Мойсюк, Володимир Денисович; Мойсюк, С.В.; Бендас, В.В.; Яковичук, Н.Д.; Мойсюк, В.Д.; Мойсюк, С.В.; Bendas, V.V.; Yakovychuk, N.D.; Moysyuk, V.D.; Moysyuk, S.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2017)
  Резюме. Проблема безпліддя є не тільки медичною, але й соціальною проблемою, яка виходить на перший план за умов економічної кризи, зниження народжуваності та високого рівня загальної смертності. У світі відсоток безплідних ...
 • Бліндер, Олена Олександрівна; Бліндер, Олександр Васильович; Бурденюк, Іван Павлович; Мислицький, Валентин Францович; Ротар, Діана Вікторівна; Гуменна, Анна Вікторівна; Блиндер, Е.А.; Блиндер, А.В.; Бурденюк, И.П.; Мыслицкий, В.Ф.; Ротарь, Д.В.; Гуменная, А.В.; Blinder, O.O.; Blinder, O.V.; Burdeniuk, I.P.; Myslytsky, V.F.; Rotar, D.V.; Humenna, A.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – вивчити етіологію гнійно-запальних захворювань ЛОР-органів та встановити її особливості залежно від локалізації інфекційного процесу серед пацієнтів. Матеріали та методи. Проведено бактеріологічні дослідження ...
 • Дейнека, Святослав Євгенович; Яковець, Кароліна Іванівна; Сорохан, Василь Денисович; Тураш, М.М. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
 • Дейнека, Святослав Євгенович; Яковець, Кароліна Іванівна; Біволаріу, В.М.; Сорохан, Василь Денисович (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
 • Бірюк, Ігор Григорович; Ковальчук, Петро Євгенович; Цуркан, Іван; Зінченко, Анатолій Тимофійович; Яким'юк, Дмитро Іванович; Бирюк, И.Г.; Ковальчук, П.Е.; Цуркан, И.; Зинченко, А.Т.; Якимюк, Д.И.; Biryuk, I.; Kovalchuk, P.; Tsurkan, I.; Zinchenko, A.; Yakymyuk, D. (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2019)
  В статье рассмотрены основные исторические этапы возникновения шин для иммобилизации и их внедрение в медицине. Цель исследования. Описать исторические этапы создания шин, в частности шины Дитерихса, и их использование при ...
 • Мислицький, Валентин Францович; Ткачук, Світлана Сергіївна; Масікевич, Ю.Г.; Бурденюк, Іван Павлович; Перепелюк, Марія Дмитрівна; Слободян, Ксенія Валеріївна; Мыслицкий, В.Ф.; Ткачук, С.С.; Масикевич, Ю.Г.; Бурденюк, И.П.; Перепелюк, М.Д.; Слободян, К.В.; Mislitsky, V.F.; Tkachuk, S.S.; Masikevich, Yu.G.; Burdenyuk, I.P.; Perepelyuk, M.D.; Slobodian, К.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Мета роботи – дослідити взаємозв'язок показників клітинної і гуморальної ланок імунітету та абсолютної і відносної кількості імунокомпетентних клітин крові в дітей, інфікованих внутрішньоутробно. Матеріал і методи. Обстежено ...
 • Грозав, Аліна Миколаївна; Чорноус, Віталій Олександрович; Братенко, Михайло Калінінович; Яковичук, Ніна Дмитрівна; Дейнека, Святослав Євгенович; Грозав, А.Н.; Чорноус, В.А.; Братенко, М.К.; Яковичук, Н.Д.; Дейнека, С.Е.; Grozav, A.M.; Chornous, V.O.; Bratenko, M.K.; Yakovychuk, N.D.; Deyneka, S.Ye. (Буковинський медичний вісник, 2019)
  Резюме. У роботі проаналізовано наукові здобутки співробітників кафедри медичної і фармацевтичної хімії та кафедри мікробіології та вірусології БДМУ в галузі спрямованого синтезу похідних імідазолів з протимікробною ...
 • Бендас, Володимир Васильович; Міхєєв, Андрій Олександрович; Бендас, В.В.; Михеев, А.А.; Bendas, V.V.; Mikheev, A.A. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Стаття присвячена проблемам та психосоматичним розладам, які виникають у подружніх пар при плануванні сім'ї. Наведені дані про особливості психосоматичних порушень, які сприяють розвитку неплідності серед подружніх пар. ...
 • Яковичук, Ніна Дмитрівна; Сидорчук, Ігор Йосипович; Ішков, Микола Олегович; Дейнека, Святослав Євгенович; Яковичук, Н.Д.; Сидорчук, И.И.; Ишков, Н.О.; Дейнека, С.Е.; Yakovychuk, N.D.; Sydorchuk, I.Y.; Ishkov, M.O.; Deyneka, S.Y. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  Дослідження присвячене встановленню таксономічного складу і мікроекологічних показників екосистеми "макроорганізм - мікробіом" мікробіоти вмісту кореневих каналів зубів 21 хворого на хронічний гранулюючий періодонтит. ...
 • Гаврилюк, Олеся Іванівна; Дейнека, Святослав Євгенович; Попович, В.Б.; Гаврилюк, О.И.; Дейнека, С.Е.; Попович, В.Б.; Gavryliuk, O.I.; Dejneka, S.Y.; Popovych, V.B. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
  З метою пошуку нових ефективних антибактеріальних та протигрибкових засобів проведено первинний мікробіологічний скринінг in vitro серед дванадцяти нових 5-функціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-трионів. ...
 • Дейнека, Святослав Євгенович; Яковець, Кароліна Іванівна; Дейнека, Л.Л. (Клінічна та експериментальна патологія, 2018)
 • Негадайлов, А.А.; Масікевич, Ю.Г.; Мислицький, Валентин Францович; Бурденюк, Іван Павлович; Книщук, Т.І.; Негадайлов, А.А.; Масикевич, Ю.Г.; Мыслицкий, В.Ф.; Бурденюк, И.П.; Кныщук, Т.И.; Negadaylov, A.A.; Masikevich, Yu.G.; Myslytsky, V.F.; Burdenyuk, I.P.; Knistchuk, T.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2017)
  У роботі розглянуто дослідження дінаміки зміни снігового покриву в районі Чорногірського хребта Карпат де знаходяться витоки річки Прут, що забезпечує питною водою місто Чернівці та інші міста України. У забраних пробах ...
 • Гуменна, Анна Вікторівна; Ротар, Діана Вікторівна; Бліндер, Олена Олександрівна; Токар, П.Ю.; Гуменна, А.В.; Ротарь, Д.В.; Блиндер, Е.А.; Токарь, П.Ю.; Gumenna, A.V.; Rotar, D.V.; Blinder, O.O.; Tokar, P.Y. (Клінічна та експериментальна патологія, 2017)
  Проводились дослiдження з вивчення антимiкробної активностi трьох сполук: трифеніл (α, β) нафтилметилфосфонійхлоридів стосовно 14 референтних штамів грампозитивних та грамнегативних мiкроорганiзмiв.
 • Дейнека, Святослав Євгенович; Яковець, Кароліна Іванівна; Тураш, М.М. (Клінічна та експериментальна патологія, 2017)
 • Вархомій, П.Т.; Міхєєв, Андрій Олександрович; Вархомий, П.Т.; Михеев, А.А.; Mikheev, А.О.; Varkhomii, P.T. (Клінічна та експериментальна патологія, 2017)
  У статті проаналізовано останні літературні дані, які стосуються можливого впливу вірусів на геном людини. Показано, що здатність низки вірусів вмонтовувати свій геном в геном людини може мати певні наслідки, як позитивні, ...

View more