Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hodovanets, Oksana; Vitkovskyi, Oleksandr (Буковинський державний медичний університет, 2015)
  The content of zinc is detected in the hard tissues of the tooth in case of caries process in children with comorbid pathology of the thyroid gland. Application of a complex vitamin-mineral zinc containing preparation was ...
 • Ushenko, Yu. A.; Peresunko, A. P.; Bouzan, Adel Bako (Hindawi Publishing Corporation, 2010)
  The paper deals with investigation of the processes of laser radiation transformation by biological crystals networks using the singular optics techniques. The results obtained showed a distinct correlation between the ...
 • Глубоченко, Олена Володимирівна (Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, 13, 15, 20 лютого 2017 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – С. 121., 2017-02-13)
  A direct correlation between the degree of anemia syndrome, activity of inflammatory process, the number of joints involved in pathological process and disease duration has been detected.
 • Христич, Тамара Николаевна; Кендзерская, Т.Б. (Острые и неотложные состояния в практике врача, 2008)
 • Сидорчук, Руслан Ігорович (Шпитальна хірургія, 2002)
  Розглянуто ключові питання класифікації абдомінального сепсису (АС) з позицій сучасних уявлень про патогенез системної запальної (SIRS) реакції і септичного процесу. Наведено класифікацію AС з виділенням у його нозологічній ...
 • Сидорчук, Р.І.; Фомін, П.Д.; Хомко, О.Й.; Якуб'як, Т.І.; Дущак, О.Д.; Хомко, Б.О. (Клінічна та експериментальна патологія, 2011)
  Представлено результати аналізу сучасної літератури з питання етіології, патогенезу та лікування абдомінального сепсису. Приводяться дані летальності та розвитку поліорганної дисфункції при абдомінальному сепсисі, ...
 • Сидорчук, Руслан Ігорович (Буковинський медичний вісник, 2002)
  Розглянуто найбільш важливі питання етіології та патогенезу абдомінального сепсису, зокрема SIRS- та MODS - синдромів. Викладені основні терміни, окремі дані стосовно структури захворювання, основних збудників патологічного ...
 • Запоточна, Лариса (Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2014)
  Статья посвящена исследованиям аббревиатур английской кардиологической терминосистемы. Исследованы и проанализированы основные типы аббревиатур, которые являются характерными для кардиологической терминологии. Произведена ...
 • Сидорчук, Л.І.; Гаврилюк, О.І.; Сидорчук, І.Й.; Сидорчук, А.С. (Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : Матеріали ІV-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (3 – 7 грудня 2018 року, м. Слов’янськ) / [За заг. ред. проф. В.В. Дичка ]. Слов’янськ : ДДПУ, 2018. 240 с., 2018-12-07)
 • Шамрей, Г.П. (Буковинський медичний вісник, 2002)
  Проаналізовано результати хірургічного лікування 116 хворих на післяопераційні вентральні грижі великих розмірів, яким виконана пластика грижових воріт автодермальною смужкою, обробленою за методом В.М. Янова. Обстежено ...
 • Ушенко, О.Г.; Бурковець, Д.М.; Олар, О.І. (Науковий вісник Чернівецького університету 2002, 2002)
  Наведені результати досліджень автокореляційної структури когерентних зображень біотканин (сполучна, м'язова, кісткова, шкіра), які складають основу сухої маси людини. Встановлені умови ранньої діагностики дегенеративно- ...
 • Пішак, Василь Павлович; Тимочко, К.Б.; Антонюк, Ольга Петрівна (Український медичний альманах, 2001)
  Разработано программное обеспечение (на языке Visual Basic 5) автоматизированной обработки медико-биологических изображений, описаны методики сегментации формы биоструктуры, приведены основные формулы для расчета оптимальных ...
 • Пішак, Василь Павлович; Кардаш, Василь Едуардович; Головатий, І.Р.; Бутаковський, І.А.; Зубович, А.П. (Буковинський медичний вісник, 2007)
  Розглянуто перспективи запровадження автоматизованого обліку лікарів-інтернів за допомогою електронної програми "Медичні кадри України" з метою створення єдиного інформаційного простору.
 • Бєлов, Михайло Євгенович; Білик, Сергій Вікторович; Шайко-Шайковський, Олександр Геннадійович; Козлов, Олександр Ігорович; Василов, Василь Михайлович; Дячук, Володимир Олександрович (Буковинський державний медичний університет, 2012-02-27)
  Пристрій належить до технічних засобів медичної техніки та інструментарію, дозволяє у масштабі 1:1 визначати із заданою точністю (до 0,1%) необхідною для проведення подальших розрахунків за допомогою методу скінчених ...
 • Сенютович, Роман Васильович; Пересунько, Олександр Петрович; Унгурян, Володимир Петрович; Мойсюк, Тетяна Григорівна (Архів клінічної медицини, 2009)
  Автоматизовані системи - надійний метод скринінгу на рак шийки матки, позитивні значення системи повинні б\ти підтверджені лікарем-цитологом.
 • Сидорчук, Леонід Ігорович (Клінічна та експериментальна патологія, 2011)
  В експериментальних умовах на білих щурах після спленектомії (імунодефіцитний стан) показано зниження популяційного рівня автохтонних облігатних анаеробних бактерій роду Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus за ...
 • Пашковська, Наталія Вікторівна (Клінічна та експериментальна патологія – 2014. – Т.ХІIІ, №1(47). – С.187-190., 2014)
  В статті представлені дані щодо особливостей перебігу автоімунних захворювань щитоподібної залози під час вагітності та у післяпологовому періоді, а також наведена інформація щодо сучасних підходів до діагностики, лікування ...
 • Проняєв, Дмитро Володимирович (Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених // Хист – 2014.– Вип. 16. - С. 186., 2014)
 • Казанцева, Тетяна Василівна; Білецький, Семен Віссаріонович; Kazantseva, T.V.; Bilets'kyi, S.V. (Буковинський медичний вісник, 2006)
  Терапію фізіотензом отримували 22 хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет впродовж 20 тижнів. Оцінювали дані ехокардіографії, рівень глікованого гемоглобіну, імунореактивного інсуліну, показники ліпідного обміну. ...
 • Заморський, Ігор Іванович; Резніков, О.Г. (Журнал академії медичних наук України, 2004)
  Проаналізовано дані щодо фізіологічних ефектів серотоніну у центральній нервовій системі та периферичних тканинах, локалізації різних типів рецепторів серотоніну в організмі, фармакодинамічних властивостей їхніх агоністів ...