Цифровий репозиторій "Інтелектуальні фонди БДМУ" працює у звичному режимі. Прошу відповідальних осіб кафедр продовжити введення праць. Відповідальний за загальне адміністрування репозиторію, Ю.Вербицька, т.м. 0509183271

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Запрошуємо Вас до нашого університетського репозиторію.

Реєстрація можлива з поштових скриньок в домені (bsmu.edu.ua) Буковинського державного медичного університету

Communities in DSpace

Recently Added

 • Гаєвська, Марина Юріївна; Новлюк, О.Г.; Ткачук, О.І.; Гаевская, М.Ю.; Новлюк, А.Г.; Ткачук, А.И.; Gajevska, M.Y.; Novljuk, A.G.; Tkachuk, A.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – дослідити ефективність комплексного місцевого застосування протигрибкових препаратів у лікуванні оніхомікозів стоп. Матеріали і методи. Обстежено 46 пацієнтів із оніхомікозом стоп (28 чоловіків і 18 жінок ...
 • Марчук, О.Ф.; Марчук, Володимир Федорович; Марчук, Юлія Федорівна; Андрійчук, Денис Романович; Кулачек, В.Т.; Кулачек, Я.В.; Марчук, О.Ф.; Марчук, В.Ф.; Марчук, Ю.Ф.; Андрейчук, Д.Р.; Кулачек, В.Т.; Кулачек, Я.В.; Marchuk, O.F.; Marchuk, V.F.; Marchuk, Yu.F.; Andriychuk, D.R.; Kulachek, V.T.; Kulachek, Ya.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – встановити особливості розвитку кісток кисті в онтогенезі людини. Матеріал і методи. Дослідження проведено на 12 зародках, передплодах та плодах людини методами мікроскопії серійних гістологічних зрізів, ...
 • Мельничук, Лариса Василівна; Задерей, А.О.; Вострікова, І.С.; Мельничук, Л.В.; Задерей, А.А.; Вострикова, И.С.; Melnichuk, L.V.; Zaderey, A.A.; Vostricova, I.S. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – проведення аналізу епідемічної ситуації на грип та гострі респіраторні захворювання серед дітей у сезоні 2018-2019 років. Матеріал і методи. Вивчено захворюваність дітей на грип та гострі респіраторні ...
 • Тащук, Віктор Корнійович; Тащук, М.В.; Іванчук, Павло Романович; Тащук, В.К.; Тащук, М.В.; Иванчук, П.Р.; Tashchuk, V.K.; Tashchuk, M.V.; Ivanchuk, P.R. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – порівняти можливості визначення варіабельності частоти пульсу (ВЧП) під час реєстрації фотоплетизмографії (ФПГ) на смартфоні з розрахунком показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) при цифровому аналізі ...
 • Анохіна, Світлана Іванівна; Анохина, С.И.; Anokhina, S.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – вивчити комбінований вплив L-тироксину та мелатоніну на механізми регуляції фібрино- та протеолітичних процесів у плазмі крові білих щурів. Матеріал та методи. Експерименти проведені на самцях нелінійних ...

View more