Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9950
Title: СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ В РОТОВІЙ РІДИНІ
Authors: Годованець, О.І.
Мищишен, І.Ф.
Issue Date: 2007
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Система глутатіону бере активну участь в функціонуванні антиоксидантної системи захисту організму та процесах детоксикації і метаболізму ксенобіотиків. Вивчення її стану особливо актуальне в екологічно забруднених регіонах. З цією метою необхідно провести забір венозної крові чи біопсію органу, що досліджується, з подальшим визначенням її компонентів. Методи забору матеріалу інвазивні та складні, особливо у дітей. Нами запропонований спосіб визначення стану системи глутатіону порожнини рота, який полягає в тому, що рівень та активність компонентів глутатіонової системи визначається в ротовій рідині.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9950
Appears in Collections:Раціоналізаторські пропозиції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged.pdf172.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.