Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/99
Title: Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового пере¬ходу в ранньому періоді онтогенезу людини
Authors: Проняєв, Дмитро Володимирович
Keywords: клубова кишка
сліпа кишка
червоподібний відросток
клубовий сосочок
анатомія
Issue Date: 17-Apr-2008
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Проняєв Д.В. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового пере¬ходу в ранньому періоді онтогенезу людини. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеці-альністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, 2007. За допомогою сучасних методів анатомічного дослідження вивчена послідов-ність макромікроскопічних та просторово-часових анатомічних перетворень клубо-во-сліпокишкового сегмента в ранньому плодовому (4-5 місяці) та перинатальному пе-ріодах онтогенезу. Визначена стадійність формоутворення клубового сосочка, особли-вості синтопічного впливу на становлення будови клубово-сліпокишкового сегмента з боку правої нирки, процесів фіксації ободової кишки і ступеня накопичення меконія, динаміка його скелетотопії та формування міжартеріальних анастамозів. Обгрунтована анатомічна основа можливого розвитку рефлюкс-ілеїту.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/99
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.