Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9714
Title: Реферативні огляди в освіті лікарів-інтернів
Authors: Ніцович, Ігор Романович
Семеняк, Аліна Вікторівна
Keywords: післядипломна освіта
навчання
реферативні виступи
последипломное образование
обучение
реферативные выступления
continuing education
abstract performances
training
Issue Date: 18-Apr-2012
Publisher: Матеріали навчально-методичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Series/Report no.: C. 109;
Abstract: Організація підготовки спеціалістів на етапі післядипломної освіти має суттєві відмінності, які обумовлені, перш за все, нетривалим періодом навчання, багатоканальністю інформації, що потребує її концентрації і адаптації до професійних потреб, необхідністю навиків використання сучасних інформаційних технологій у щоденній професійній роботі. Однією із основних задач післядипломної освіти лікарів-інтернів є формування та закріплення навичок самостійного навчання. Кожне клінічне рішення лікаря має базуватися на наукових фактах. Основною складовою частиною цієї задачі, на нашу думку, є робота з науковою літературою. Однією із форм роботи в цьому напрямку є проведення реферативних конференцій. Реферативні виступи не тільки дозволяють лікарям-інтернам поглибити свої знання з акушерства та гінекології, але й покращити підготовку до заключної атестації та написання «Крок-3».
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9714
Appears in Collections:Тези

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.