Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9646
Title: РІВЕНЬ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ
Authors: Бакун, Оксана Валеріанівна
Барбе, А.М.
Issue Date: 2013
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Акутальність. Вагому роль у розвитку безпліддя відіграють автоімунні процеси, серед яких й ут-ворення аутоантитіл до яєчників. Мета роботи. Дослідити рівень антиоваріальних антитіл у жінок з безпліддям. Матеріали та методи. Нами було обстежено 30 жінок, які ми розділили на 2 групи. Першу гру¬пу склали жінки з безпліддям трубного поход¬ження в кількості 20 осіб. Другу групу склали здорові жінки зі збереженою репродуктивною функцією в кількості 10 осіб. Середній вік жінок основної групи не відрізнявся від віку пацієнток контрольної групи. Значне переважання (у 6 разів) кількості жінок, які хворіли хронічним сальпінгоофоритом в основній групі, свідчило про можливість виникнення автоімунного сальпінгоофориту в даної групи пацієнток. Результати дослідження. При дослідженні було виявлено, що рівень антиоваріальних антитіл був 7,1±0,9, а в основній групі - 4,1±0,5, що в 1,7 раза менше, ніж в контрольній групі. Висновки. Проаналізувавши рівень антиоварі-альних антитіл у обстежених пацієнток основної групи, нами було виявлено, що підвищення рівня відмічалось у пацієнток із вторинним безпліддям, які не вагітніли більше 5 років, у яких були проведені наступні операції: тубектомія, кістектомія, аднексектомія. Навпаки, знижений рівень антиоваріальних антитіл спостерігався в пацієнток з первинним безпліддям, у яких вагітність не наступала до 5 років, а також у яких були аномалії розвитку матки та міоми матки.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9646
Appears in Collections:Тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf43.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.