Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9641
Title: ІППСШ ТА КАНДИДОМІКОЗ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ НЕВИЯСНЕНОГО ГЕНЕЗУ В ПІДГОТОВЦІ ДО ДРТ
Authors: Бакун, Оксана Валеріанівна
Барбе, А.М.
Issue Date: 2013
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Актуальність. ІППСШ (інфекції, які передаються переважно статевим шляхом) мають вагому роль у розвитку безпілддя й водночас в успішності проведення лікування за допомогою ДРТ. Мета роботи. Дослідити стан захворюваості на ІППСШ та кандидомікоз у жінок в підготовці до ДРТ. Результати досліджень. Середній вік пацієнток основної групи склав 33,4±0,6 року, контрольної - 32,1±0,8 року (р>0,05). Пацієнтки обох об-стежених груп мали в анамнезі дитячі хво¬роби та гострі респіраторні вірусні захворю¬вання (грип, ангіна та ін.): в основній групі - у 36 випадках (75,0±3,4%), у контрольній - у і6 (31,3±4,3%), що статистично відрізнялось. Аналіз анамнестичних даних пацієнток контрольної та основної груп показав наступне: в основній групі достовірно більшою була кількість жінок з порушенням менструального циклу (51,7 ± 4,7% проти 31,3 ± 4,3%, р < 0,05), що прояв¬лялось альгоменореєю в 11 осіб (18,9±3,1%), дисменореєю в 5 (8,6 ± 4,1%), альгодисменореєю в 9 осіб (15,5 ± 3,7%), опсоменореєю в 3 пацієнтів (5,2 ± 1,9%) та поліменореєю - в 2 (3,4 ± 0,3%). В контрольній групі альгоменорея була в 5 жінок (9,8 ± 4,2%), дисменорея в 3 (5,8 ± 3,7%), аль- годисменорея в 6 (11,7 ± 4,3%), опсоменорея в однієї жінки (1,96 ± 0,9%), поліменорея в однієї жінки (1,9 ± 0,1%). Хронічний сальпінгоофорит спостерігався в основній групі в 29 осіб, що відповідає 50,0±4,2%, в той час як у контрольній - у 10, що відповідає 19,6±1,9%. Значне пере¬ важання кількості жінок, що хворіли хронічним сальпінгоофоритом в основній групі, свідчить про можливість виникнення аутоімунного сальпінгоофориту в даної групи пацієнтів. Дані анамнезу свідчать, що в основній групі вірус простого герпесу спостерігався у 18 пацієнток, що склало 31,0±1,2%, цитомегаловірусу - в 14, що склало 24,2±2,0%, показники позитивних результатів хламідіозу - в 18, що у відсотковому значенні склало 31,0±2,1%, уреаплазмозу - в 7, що склало 12,0±1,0%, мікоплазмозу - в 6, що склало 10,3±0,9%, а токсоплазмозу - в 14, що становило 24,2 ±1,9%, трихомоніазу - в 4, що склало 6,9±1,2%, гриби роду Candida - у 5, що склало 8,6±2,3 %. В контрольній групі вірус простого герпесу був виявлений у 3 жінок, що становило 5,8±0,8% і є значно меншим показ¬ником ніж в основній групі. Цитомегаловірус був виявлений у двох жінок контрольної групи, що склало 3,9±0,7% і в порівнянні з основною групою є значно меншим показником. Хламідія виявлялась у трьох жінок контрольної групи, що склало 5,8±0,9% - в порівнянні з основною гру¬пою є значно меншим показником. Позитивні показники визначення уреаплазми в контрольній групі становили 2 особи, що склало 3,9±0,7%, що є більш ніж втричі меншим показником у порівнянні з основною групою. Мікоплазма ви¬являлася в однієї жінки контрольної групи, що склало 1,9±0,5% - в 6 разів менше ніж в основній групі.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9641
Appears in Collections:Тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf41.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.