Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 37 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Показники пошкодження та функціонального стану печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з ожирінням та остеоартрозом на фоні застосування метадоксину та гуарової смолиХухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, О.Д.; Коваленко, Світлана Вікторівна; Дудка, Інна Володимирівна; Дудка, Тетяна Володимирівна; Мандрик, О.Є.; Хухлина, О.С.; Ляховыч, О.Д.; Коваленко, С.В.; Дудка, И.В.; Дудка, Т.В.; Мандрык, О.Е.; Khukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Kovalenko, S.V.; Dudka, I.V.; Dudka, T.V.; Mandryk, O.Je.
2021Intensity of liver parenchym fibrosis in patients with alcoholic and non-alcoholic steatohepatitis depending on the presence of dysmetabolic iron overload syndromeKhukhlina, O.S.; Antofiichuk, T.M.; Antoniv, A.A.; Antofiichuk, M.P.; Хухліна, Оксана Святославівна; Антофійчук, Тетяна Миколаївна; Антонів, Альона Андріївна; Антофійчук, Микола Петрович; Хухлина, О.С.; Антофийчук, Т.Н.; Антонив, А.А.; Антофийчук, Н.П.
2021Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції ендотелію кверцетином у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту та діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет 2 типуХухліна, Оксана Святославівна; Антонів, Альона Андріївна; Коцюбійчук, З.Я.; Хухлина, О.С.; Антонив, А.А.; Коцюбийчук, З.Я.; Khukhlina, О.S.; Antoniv, A.A.; Kotsiubiichuk, Z.Ya.
2021Ефективність корекції оксидантного стресу при неалкогольному стеатогепатиті та діабетичній хворобі нирок у хворих на цукровий діабет 2 типуХухліна, Оксана Святославівна; Коцюбійчук, З.Я.; Антонів, Альона Андріївна; Хухлина, О.С.; Коцюбийчук, З.Я.; Антонив, А.А.; Khukhlina, О.S.; Kotsiubiichuk, Z.Y.; Antoniv, А.А.
2021Клінічна ефективність гепатопротектора в комплексній терапії неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легеньХухліна, Оксана Святославівна; Гринюк, Ольга Євгенівна; Хухлина, О.С.; Гринюк, О.Е.; Khukhlina, О.S.; Hryniuk, О.Ye.
2019Особливості системи медичної освіти у вищій медичній школі ГанновераШорікова, Діна Валентинівна; Шоріков, Євген Іванович; Геруш, Ігор Васильович; Хухліна, Оксана Святославівна; Горбатюк, Ірина Борисівна; Шорикова, Д.В.; Шориков, Е.И.; Геруш, И.В.; Хухлина, О.С.; Горбатюк, И.Б.; Shorikova, D.V.; Shorikov, Ye.I.; Gerush, I.V.; Khukhlina, O.S.; Gorbatyuk, I.B.
2019Асоціація генотипів поліморфізму NOS3 з макроангіопатіями у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із цукровим діабетом типу 2Шоріков, Євген Іванович; Шорікова, Діна Валентинівна; Хухліна, Оксана Святославівна; Шупер, В.О.; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Шориков, Е.И.; Шорикова, Д.В.; Хухлина, О.С.; Шупер, В.О.; Трефаненко, И.В.; Shorikov, E.I.; Shorikova, D.V.; Khukhlina, O.S.; Shuper, V.О.; Trefanenko, I.V.
2017Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит, коморбідний із остеоартрозом та ожирінням, щодо корекції розладів протеїназо-інгібіторної системи та обміну компонентів сполучної тканиниХухліна, Оксана Святославівна; Смандич, Віталій Степанович; Антонів, А.А.; Мандрик, О.Є.; Лар-Смандич, О.В.; Дудка, Тетяна Володимирівна; Дудка, Інна Володимирівна; Хухлина, О.С.; Смандыч, В.С.; Антонив, А.А.; Мандрик, О.Е.; Лар-Смандыч, О.В.; Дудка, Т.В.; Дудка, И.В.; Khukhlina, O.S.; Smandych, V.S.; Antoniv, A.A.; Mandryk, O.Ye.; Lar-Smandych, O.V.; Dudka, T.V.; Dudka, I.V.
2018Інтенсивність оксидативного стресу та стан чинників антиоксидантного захисту в пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом крізь призму коморбідності з остеоартрозом та ожиріннямХухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, О.Д.; Мандрик, О.Є.; Дудка, Інна Володимирівна; Дудка, Тетяна Володимирівна; Хухлина, О.С.; Ляховыч, О.Д.; Мандрык, О.Е.; Дудка, И.В.; Дудка, Т.В.; Khukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Mandryk, O.Je.; Dudka, I.V.; Dudka, T.V.
2020Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень: корекція дисліпідемії та інсулінорезистентностіХухліна, Оксана Святославівна; Гринюк, О.Є.; Антонів, А.А.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Мандрик, О.Є.; Хухлина, О.С.; Гринюк, О.Е.; Антонив, А.А.; Каневская, Л.В.; Мандрик, О.Е.; Khukhlina, O.S.; Hryniuk, O.Ye.; Antoniv, A.A.; Kanovska, L.V.; Mandryk, O.Ye.