Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9448
Title: Актуальні питання підготовки іноземних студентів до складання іспитів для підтвердження дипломів на Батьківщині випускників
Other Titles: The actual questions of preparing of foreing students for passing the exam for qualification confirming on their motherland
Authors: Бойчук, Тарас Миколайович
Савка, Іван Григорович
Грицюк, Мар'яна Іванівна
Навчук, Ігор Васильович
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: "Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України", присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконфренц-зв'язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - Тернопіль : ТДМУ, 2014. - Ч. 1. - 468 с.
Description: Розкрито новітні підходи в організації підготовки студентів-іноземців з англомовною формою навчання. Сконцентровано увагу на процедурі підтвердження отриманих в Україні дипломів на батьківщині випускників та складанні відповідних іспитів. У статті наведено статистичну вибірку результатів випускників медичних вишів деяких країн щодо складання іспиту Medical Council Examination, а також шляхи їх покращання з використанням можливостей сучасних комп'ютерних технологій та елементів дистанційного навчання.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9448
ISSN: УДК 376-054.62: [378:005.6
Appears in Collections:Тези. Кафедра соціальної медицини та ООЗItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.