Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9158
Title: Напрямки модернізації типової навчальної програми з дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я"
Authors: Ясинська, Ельвіра Цезарівна
Вацик, Марія Захарівна
Issue Date: 21-May-2015
Publisher: "Реалізація закону України "Про вищу освіту" у вищій медичній та фармацевтичній освіті України"(з дистанційним під єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 травня 2015р.) /Терноп. держ. мед. ун-т. ім. І.Я.Горбачевського. -Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 608 с.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9158
Appears in Collections:Тези. Кафедра соціальної медицини та ООЗItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.